Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorLindfors, Anne
dc.date.accessioned2020-04-06T09:36:27Z
dc.date.available2020-04-06T09:36:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68464
dc.description.abstractTässä laadullisessa tutkimuksessa selvitetään, millaisina asiantuntijoiden merkitys sekä sosiaaliset tilanteet kuvataan näkövammaisten ihmisten kokemusten näkökulmasta. Valtakunnan tasolla käydään parhaillaan keskustelua vammaisten ihmisten oikeuksista ja elämänlaadusta sekä esteettömyydestä. Keskustelussa ei juuri kuulla vammaisten ihmisten ääntä. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan tuomaan näkövammaisten ihmisten näkökulmaa mukaan keskusteluun. Aineistona käytetään erään näkövammaisille ihmisille tarkoitetun jäsenlehden kirjoituksia. Aineiston lehdet ovat ilmestyneet helmikuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana. Metodina tutkimuksessa käytetään aineistolähtöistä ja osin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, ja tutkimusote on fenomenologinen. Tutkimustulosten mukaan asiantuntijat ovat sekä tukea tuovia että arjen sujumista rajoittavia vallankäyttäjiä. Asiantuntijat määrittelevät näkövammaisen ihmisen elämää ja rajoittavat näin hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tulokset kuvaavat myös näkövammaisten ihmisten kokemuksia näkevien ihmisten asenteista ja käyttäytymisestä heidän kohdatessaan näkövammaisen ihmisen apuvälineineen. Muiden ihmisten asenteet, tiedot ja taidot vaikuttavat siihen, miten sosiaalinen esteettömyys toteutuu näkövammaisten ihmisten osalta. Tuloksista ilmenee myös näkövammaisten ihmisten kokemuksia sosiaalisten tilanteiden vaikeudesta ja kaverisuhteiden haasteista. Tulevaisuudessa vammaisten ihmisten omia kokemuksia tulisi tuoda nykyistä enemmän esiin tutkimustyössä.fi
dc.format.extent79
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaaliset tilanteet
dc.subject.otherkaverisuhteet
dc.title”Mielestäni näkövamma on ensisijaisesti sosiaalinen vamma.” : asiantuntijoiden merkitys ja sosiaaliset tilanteet näkövammaisuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004062677
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysoasiantuntijat
dc.subject.ysonäkövammaiset
dc.subject.ysoesteettömyys
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record