Show simple item record

dc.contributor.advisorKaronen, Petri
dc.contributor.authorKeskitalo, Jarmo
dc.date.accessioned2020-03-31T05:56:22Z
dc.date.available2020-03-31T05:56:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68393
dc.description.abstractTutkimusongelmana tässä tutkielmassa on sodan kokemuksen ilmeneminen kriisiajan viestinnässä talvella 1939–1940 . Saksalainen sodan kokemushistoria ja sen näkökulmat ovat vaikuttaneet tutkimuksen teoreettiseen taustaan. Tutkimuksessa keskeisenä käsitteenä kokemuksen lisäksi on viestintä. Se tukeutuu väljästi saksalaisen sosiologin Niklas Luhmannin sosiaalisten järjestelmien teoriaan. Luhmann sai vaikutteita käsitehistorioitsija Reinhart Koselleckin historiallisesta semantiikasta, jonka vaikutus näkyy myös sodan kokemushistorian käsitteistössä. Tutkielma pyrkii yhdistämään sodan kokemuksen sosiaalisten järjestelmien teorian semantiikkakäsitykseen saksalaisen historiantutkijan Frank Beckerin osoittamalla tavalla. Tutkimuksen taustalla on kysymys historiantutkimuksen kohteista ja suhteesta naapuritieteisiin, mutta myös kysymys yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Yksilöiden näkökulmaa on mahdollista laajentaa ottamalla tutkimuskohteiksi perheen vuorovaikutuksen lisäksi sotilasorganisaatio ja joukkotiedotus. Tutkielma lähestyy vuosien 1939–1940 sotaa ilmiönä ja kokemuksena pohjoissuomalaisen maanviljelijaperheen kenttäpostilähetysten, Kuhmon taisteluihin osallistuneen kenttätykistöpatteriston sotapäiväkirjojen sekä Pohjolan Sanomien teksti- ja kuva-aineistojen avulla. Sekä psyykkisten järjestelmien ajattelusta, että sosiaalisten järjestelmien viestinnästä on jäänyt jälkiä, joita voimme havaita nykyisyydessä. Ne ovat todisteita valinnoista reaalisen ja mahdollisen välillä. Niiden avulla on muokattu kokemusta ja odotuksia todellisuudesta suhteessa menneisyyden menneisyyteen ja menneisyyden tulevaisuuteen. Vastakohtaisuudet ovat ohjanneet menetelmällisesti erilaisten tekstien ja kuvien sisältöjen tutkimista. Sota jakaantuu viholliseen ja omiin joukkoihin. Tätä jaottelua tukevat sotaan liittyvät muut asiat ja ajallinen perspektiivi. Perheen, sotilasorganisaation ja sanomalehden näkökulmat tiivistyvät suhteessa moderniin sotaan. Modernin mekanisoidun sodankäynnin vaikutukset näkyvät kaikissa edellä mainituissa aineistoissa. Joukkotiedotuksen rooli informaation välittäjänä korostui kriisitilanteessa. Keskusteluaiheiden kierto yhteiskunnan eri tasoilla on osoitettavissa aineistojen perusteella. Tutkimustulokset on esitetty tekstissä ja taulukoina. Tutkielmassa yhdistyvät uuden ja perinteisen sotahistorian tavat lähestyä menneisyyden konflikteja.fi
dc.format.extent118
dc.language.isofi
dc.subject.othersaksalainen sodan kokemushistoria
dc.subject.othersosiaalisten järjestelmien teoria
dc.titleSodan kokemukset ja oletukset pohjoissuomalaisen maanviljelijäperheen, kenttätykistöpatteriston ja sanomalehden viestinnässä 1939 - 1940
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003312607
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.subject.ysosemantiikka
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysotalvisota
dc.subject.ysosotahistoria
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysosota-aika
dc.subject.ysoKuhmo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record