Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorNiskakangas, Teemu
dc.date.accessioned2020-03-17T06:24:03Z
dc.date.available2020-03-17T06:24:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68202
dc.description.abstractRobotiikka tieteenalana on kehittynyt valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Samalla robotit ovat yleistyneet osana ihmisten arkipäiväistä elämää ja niiden odotetaan lisääntyvän entisestään teknologian kehityksen, tieteessä tehtävien läpimurtojen sekä ihmisten asenteiden muutoksen seurauksena. Samanlaisessa murroksessa ovat olleet myös ajatukset palvelusta sekä ihmisten kokema arvo. Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta arvon luonnin näkökulmasta, sekä pyrkii määrittämään arvon luonnin kannalta keskeisiä tekijöitä. Aiheeseen syvennytään tutkielman alkuosasta löytyvän kirjallisuuskatsauksen johdolla, joka pyrkii selittämään tutkielman kannalta olennaisimmat käsitteet ja teoriat sekä aiemman kirjallisuuden aiheesta. Tutkielma pyrkii selvittämään ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen merkittävimpiä tekijöitä arvon luonnin näkökulmasta empiirisen tutkimuksen avulla, joka toteutettiin Pepper -robottia käyttäen puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja johon osallistui 50 henkilöä (n=50). Tutkielman keskeisimmät tutkimustulokset osoittavat, että arvon yhteisluonnin ja arvon yhteistuhoamisen kannalta merkittävimmät tekijät ihmisen ja robotin vuorovaikutuksessa ovat robotin vuorovaikutuksen tasot, robotin toimintavarmuus, käyttäjien asenteet robotteja kohtaan sekä robotin vuorovaikutusta tukevat ominaisuudet.fi
dc.description.abstractThis Master's thesis examines the interaction between humans and robots from the point of view of value creation and seeks to determine the key factors in value creation. At the same time, robots have become more and more common in people's everyday lives as a result of technological advances, breakthroughs in science, and changes in human attitudes. Thoughts on service and the concept of value people has also been evolving because of the digitalization. The topic is covered by a literature review, which attempts to explain the most important concepts, theories, and previous literature on the subject. The thesis aims to find out the most important factors of human-robot interaction from a point of view of value co-creation and value co-destruction through empirical research. Participants of the survey (N=50) first interacted with a service robot Pepper and then the data of the study was collected through a semi-structured thematic interview. The main results of the thesis show that the most important factors in the value co-creation and value co-destruction in human-robot interaction are the levels of robot interaction, robot reliability, user attitudes towards robots and the robots’ features supporting the human-robot interaction.en
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpalvelurobotti
dc.subject.otherihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus
dc.subject.otherarvon yhteisluonti
dc.subject.otherarvon yhteistuhoaminen
dc.titleArvon yhteisluonti ja tuhoaminen palvelurobotiikassa - Case Pepper
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003172426
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.subject.ysorobotit
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysorobotiikka
dc.subject.ysopalvelut
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record