Show simple item record

dc.contributor.advisorWaller, Ben
dc.contributor.authorVirta, Ville
dc.date.accessioned2020-03-02T07:02:14Z
dc.date.available2020-03-02T07:02:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68014
dc.description.abstractEnnen OSTRC-H terveyskyselyä vammamonitorointi on perustunut pääosin ajan menettämisen rekisteröimiseen. OSTRC-H terveyskysely mittaa ajan menettämisen lisäksi terveysongelman oireiden vakavuusastetta. Vammamonitorointi on tärkeää urheiluvammojen minimoimisen sekä kaiken tyyppisten terveysongelmien identifioimisen vuoksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida ja mitata OSTRC-H (fin) terveyskyselyn kulttuurista sopeutumista, sisältövaliditeettia ja reliabiliteettia toistettavuuden ja sisäisen yhdenmukaisuuden osalta. Tutkimukseen osallistui yhteensä (N = 91) nuorta 13–35-vuotiasta kilpaurheilun harrastajaa pääosin Jyväskylän urheiluakatemiaverkosta. Urheilijat valittiin tutkimukseen eri lajeista (koripallo, telinevoimistelu, uinti, jalkapallo, jääkiekko, yleisurheilu ja taitoluistelu). Tutkimuksessa OSTRC-H (fin) terveyskyselyn sisältövaliditeetin testaaminen tehtiin mixed methods -lähestymistavalla, jossa yhdistettiin aineiston kvantifiointi ja teorialähtöinen sisällönanalyysi. OSTRC-H (fin) terveyskyselyn reliabiliteetin arvioinnissa testattiin sisäistä yhdenmukaisuutta sekä testi-uusintatestin toistettavuutta. Sisäisen yhdenmukaisuuden arvioinnissa käytettiin Cronbach’s alfaa ja testi-uusintatestin toistettavuutta arvioitiin Intraclass Correlation Coefficient ja Cohenin kappa -menetelmillä. OSTRC-H (fin) terveyskyselyn sisältövaliditeetin tarkastelussa koehenkilöitä oli (n = 8). Reliabiliteetin tarkastelussa koehenkilöitä oli (n = 57). Sisältövaliditeetin osalta kaikki kahdeksan urheilijaa piti OSTRC-H (fin) terveyskyselyä yleisesti pätevänä omalle urheilulajilleen. Reliabiliteetin analyysissa, joka sisälsi kaikki koehenkilöt (n = 57), sisäisen yhdenmukaisuuden reliabiliteetti oli (α = 0,95 95 % CI: 0,91–0,95), testi-uusintatestin reliabiliteetti oli (ICC = 0,92 95 % CI: 0,87–0,95) ja (Cohenin kappa 0,31 95 % CI 0,20–0,44). Testin ja uusintatestin välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero vamman vakavuuspisteissä (p = 0,047). Reliabiliteetin analyysissa, joka sisälsi koehenkilöt, joiden terveydentila ei ollut muuttunut testi-uusintatestin aikana (n = 31) sisäisen yhdenmukaisuuden reliabiliteetti oli (α = 0,97 95 % CI: 0,93–0,97), testi-uusintatestin reliabiliteetti oli (ICC = 0,99 95 % CI: 0,98–0,99) ja (Cohenin kappa 0,57 95 % CI 0,35–0,79). Testin ja uusintatestin välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa vamman vakavuuspisteissä (p = 0,683). Reliabiliteetin analyysissa, johon sisällytettiin vain koehenkilöt, joiden terveydentilassa tapahtui muutoksia (n =26) testi-uusintatestin aikana, sisäisen yhdenmukaisuuden reliabiliteetti oli (α = 0,85 95 % CI: 0,79–0,85), testi-uusintatestin reliabiliteetti oli (ICC = 0,16 95 % CI: -0,79–0,61) ja (Cohenin kappa 0,031 95 % CI -0,10–0,05). Testin ja uusintatestin välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa vamman vakavuuspisteissä (p = 0,337). Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia muiden maiden OSTRC-H terveyskyselyistä tehtyjen tutkimusten kanssa. OSTRC-H (fin) terveyskysely näyttäisi olevan sisältövalidi ja korkean reliabiliteetin mittari arvioimaan suomalaisten nuorten urheilijoiden terveysongelmia. Jatkossa tarvitaan tutkimusta OSTRC-H (fin) terveyskyselyn ennustevaliditeetin testaamisesta sekä kyselyn soveltuvuudesta eri väestönryhmissä Suomessa.fi
dc.description.abstractBefore the development of the OSTRC-H questionnaire injury monitoring was mainly based on recording the time loss. The OSTRC-H questionnaire measures also the severity of health problems. This kind of injury monitoring is important for minimizing sport injuries and identifying all kind of sport injuries. The aim of this study was to evaluate cultural adaptation and establish content validity and reliability of the OSTRC-H (fin) questionnaire. Reliability testing focused on test-retest and internal consistency. (N = 91) young athletes aged 13–35 mostly actively training youth and senior athletes training in Jyväskylä participated in the study. Athletes were selected for study from different sports (basketball, gymnastics, swimming, football, ice hockey, track and field athletics and figure skating). The content validity was analysed by using mixed methods -approach. Quantification and theoretical content analysis were used to analyse the data. In the measurement of reliability, the OSTRC-H (fin) questionnaire was analysed using internal consistency and test-retest measurements. Chronbach alfa was used to evaluate internal consistency and Intraclass Correlation Coefficient and Cohens kappa methods was used to test-retest analysis. (n = 8) athletes participated in the test of content validity and reliability testing was done in (n = 57). All eight athletes agreed that the questions in the form were relevant to their sport. In the reliability analysis, including all participants (n = 57) internal consistency reliability was (α 0.95 95 % CI: 0.91–0.95), test-retest reliability was (ICC 0.92 95 % CI: 0.87–0.95) and (Cohens kappa 0,31 95 % CI 0.20–0.44). There was difference between test and retest in relation to the severity score (p = 0.047). In the reliability analysis, that only included subjects who did not change health condition (n = 31) from the test to the retest internal consistency reliability was (α 0.97 95 % CI: 0.93–0.97), test-retest reliability was (ICC 0.99 95 % CI: 0.98–0.99) and (Cohens kappa 0.57 95 % CI 0.35–0.79). There was no difference between test and retest in relation to the severity score (p = 0.683). In the reliability analysis, that include subjects who had changes in health condition (n =26) during test-retest internal consistency reliability was (α 0.85 95 % CI: 0.79–0.85), test-retest reliability was (ICC 0.16 95 % CI: -0.79–0.61) and (Cohens kappa 0.031 95 % CI -0.10–0.05). There was no difference between test and retest in relation to the severity score (p = 0.377). The results from this study are in line with the data from the previously translated versions of the OSTRC-H health surveys in other countries. The OSTRC-H (fin) questionnaire would seem to be a content valid and high reliability indicator for evaluating the health problems among young Finnish athletes. Future research should focus on testing the predictive validity of the OSTRC-H (fin) questionnaire and its suitability in different populations.en
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otherkulttuurinen sopeutuminen
dc.subject.otherOSTRC-H (fin) terveyskysely
dc.subject.othersisältövaliditeetti
dc.titleOSTRC-H (fin) terveyskyselyn kulttuurinen sopeutuminen sekä validiteetin ja reliabiliteetin testaaminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003022237
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysourheiluvammat
dc.subject.ysokyselytutkimus
dc.subject.ysoreliabiliteetti
dc.subject.ysovaliditeetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record