Show simple item record

dc.contributor.advisorSirpa , Tapola-Tuohikumpu
dc.contributor.authorPöyry, Sanna-Mari
dc.date.accessioned2020-03-02T06:36:23Z
dc.date.available2020-03-02T06:36:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68012
dc.description.abstractKirjallisuuteen perustuvan tutkielman tarkoituksena on tarkastella, millaisia vaikutuksia joukkueurheilun harrastamisella on maahanmuuttajien kotoutumiseen, ja millä ehdoin vaikutukset toteutuvat. Tutkielmassa etsitään vastausta siihen, ketkä maahanmuuttajista hakeutuvat ja hyväksytään urheilun pariin, ja kuinka yhdenvertaisesti harrastusmahdollisuuksia on tarjolla. Kirjallisuuteen perustuvan tutkielman aineiston muodostavat kaksitoista vertaisarvioitua artikkelia, joista kaksi on kirjallisuuskatsauksia ja yhdeksän tutkimusartikkeleita. Artikkelit on julkaistu aikavälillä 2009-2019. Aineistossa kotoutuminen ymmärretään eri tavoin; (1) akkulturaationa, (2) sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman muutoksena, ja (3) inkluusiona, joka kumpuaa toimijan eli kotoutujan ja monitahoisten sosiaalisten ja kulttuuristen rakenteiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä (4) Suomen kotouttamislakiin kirjattuna kotoutumisen määritelmänä. Tutkielman tulokset osoittavat, että joukkueurheilun pariin löytävät, hyväksytyt ja aktiiviset maahanmuuttajat hyötyvät urheilun harrastamisesta, mikäli toiminnan järjestämisessä on huomioitu etniset ja sosiaaliset kysymykset. Harrastusmahdollisuudet eivät ole yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Osa maahanmuuttajista kohtaa toisia enemmän diskriminoivia käytäntöjä joukkueurheilussa. Joukkueurheilun vaikutukset kotoutumiseen on tutkielmassa jaettu yksilöllisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Tuloksista käy ilmi, että joukkueurheilulla on näiden lisäksi kotoutumisen kannalta haitallisia vaikutuksia. Edelleen tuloksista ilmenee, että maahanmuuttajien joukkueurheilun harrastamiselle on olemassa monenlaisia esteitä. Osallistumisen esteiden tiedostaminen ja ylittäminen, sekä sosiaalisten, kulttuuristen ja etnisten tarpeiden huomioiminen ovat edellytyksiä joukkueurheilun avulla kotoutumiselle.fi
dc.description.abstractThe purpose of the literature-based thesis is to examine the effects of team sports to the immigrant integration. Which conditions are needed that integration will take place in team sports? Who will become accepted into the team sports by native players, and who won’t? How equally there are recreational opportunities for immigrants to take part into the sport teams? The material of the thesis based on the literature comprises twelve peer-reviewed articles, two of which are literature reviews and nine are research articles. Articles have been published for the period 2009-2019. In the material, integration is understood in different ways; (1) acculturation, (2) change in social and cultural capital, and (3) inclusion that emerges from the actor, interaction between the integrator and the complex social and cultural structures and (4) as defined in the Finnish Act on Integration. The results of the thesis show that team sports will support the integration of immigrants for some individuals. But there are unequal opportunities to become accepted to the sport teams. Based on the material, some structural factors like age, home country and gender effect on these opportunities. Active behavior will support integration. The active behavior is prerequisite for the integration through team sport. After all, immigrants benefit from sporting activities, especially when ethnic and social issues are taken into account. Recreational opportunities are not the same for everyone. Some immigrants face more discriminatory practices in team sports. On the thesis, the impact of team sports on integration is divided into individual impacts and social impacts. The results show that team sports have effects on integration. Some of the effects are positive, some negative. Further results show that immigrants meet many obstacles to practicing team sports. The awareness of these obstacles is needed, when team sports is being used for integration. There are also need for deeper consideration of social, cultural and ethnic needs prerequisites when organizing multicultural team sport.en
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.subject.otherkotoutumista tukevat vaikutukset
dc.subject.other(sosiaalinen) inkluusio
dc.titleJoukkueurheilu maahanmuuttajien kotoutumisen tukena : kirjallisuuteen perustuva tutkielma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003022235
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokotoutuminen (maahanmuuttajat)
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysojoukkueurheilu
dc.subject.ysosopeutuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record