Show simple item record

dc.contributor.advisorTapola-Tuohikumpu, Sirpa
dc.contributor.authorVarhelahti, Tuuli
dc.date.accessioned2020-03-02T06:28:53Z
dc.date.available2020-03-02T06:28:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68010
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, minkälaista isyyden tuentarve on vanhempien eron jälkeen. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman tutkimusaineisto koostui seitsemästä tutkimusartikkelista, yhdestä väitöskirjasta, kahdesta tapaustutkimuksesta, yhdestä narratiivisesta tutkimuksesta ja yhdestä loppuarviointitutkimuksesta. Kolme näistä lähteistä oli kansainvälisiä ja loput kotimaisia. Aineistoa tarkasteltiin sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni oli: Minkälaista tukea isä tarvitsee eron jälkeen? Tutkimusaineistoa käsiteltiin teemoittelun avulla. Aineisto jaettiin kahteen pääteemaan: eron aiheuttamaan isyyden kriisiin sekä isyyden erilaisten roolien vaikutukseen tuentarpeeseen. Nämä isyyden eri roolit olivat etäisyys, yksinhuoltajaisyys sekä elättäjäisyys. Elättäjäisällä tarkoitetaan tässä tutkielmassa sellaista isää, jonka rooli nähdään lähinnä lastensa elättäjänä. Tutkielman taustoitusluvuissa käsittelen isyyden määrittelyä, isän asemaa eron jälkeen, sekä miehen kohtaamista sosiaalipalveluiden asiakastyössä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että isät kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa äiteihin nähden vanhemmuuteen liittyvissä päätöksissä ja heidän onkin oltava aina ”piirun verran äitejä parempia”, jotta voivat saada esimerkiksi lastensa lähivanhemmuuden. Tulosten mukaan miehet kokivat olevansa myös ikään kuin ”vieraalla maaperällä” naisvaltaisissa sosiaalipalveluissa, eivätkä näin kokeneet saavansa tarvittavaa tukea palveluista. Tuloksista tuli myös ilmi isien tuentarpeen olevan hyvin erilainen riippuen siitä, minkälainen rooli isällä on ollut ennen eroa ja minkälainen isän rooli on eron jälkeen. Etäisien ja yksinhuoltajaisien tuentarve erosi toisistaan huomattavasti. Etäisien tuentarve liittyi vahvasti isän ja lapsen tapaamisten tukemiseen ja yksinhuoltajaisien tuentarve näytti olevan vahvasti riippuvainen siitä, oliko isä taistellut yksinhuoltajuutensa puolesta vai päätynyt yksinhuoltajaksi ikään kuin olosuhteiden pakosta. Kansainvälisissä tutkimuksissa isän rooli nähtiin vahvasti perheen elättäjänä ja tuen tarve liittyi pitkälti elatusvelvollisuuteen ja sen täyttämiseen.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.othertuentarve
dc.subject.othermieserityinen työote
dc.subject.otherero
dc.titleIsänä eron jälkeen : eron jälkeisen isyyden tuki ja tuentarve
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003022233
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalipalvelut
dc.subject.ysosukupuolisensitiivisyys
dc.subject.ysoisyys
dc.subject.ysoisät
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysoavioero


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record