Show simple item record

dc.contributor.advisorAaltio, Iiris
dc.contributor.authorVarsell, Taru
dc.date.accessioned2020-01-24T05:57:15Z
dc.date.available2020-01-24T05:57:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67494
dc.description.abstractKansainvälistymisen kasvaneen merkityksen seurauksena, organisaatiot toimivat yhä useammin kansainvälisessä kontekstissa, mistä syystä myös tarve kansainvälisille johtajille on tänä päivänä suurempaa kuin koskaan. Suuresta tarpeesta huolimatta kansainvälisten johtajien kysyntä on rajoittunut suurelta osin miehiin ja naisjohtajia on huomattavasti vähemmän kansainvälisissä johtotehtävissä kuin miesjohtajia. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on lisätä tietämystä naisten urapoluista kansainvälisiin johtotehtäviin; millaisin urapoluin naiset päätyvät kansainvälisiin johtotehtäviin, mitkä tekijät vaikuttavat edistävästi heidän uralla etenemiseensä ja toisaalta millaisia haasteita he joutuvat kokemaan urallaan tavoitellessaan näitä tehtäviä. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto on hankittu haastattelemalla puolistrukturoiduin teemahaastatteluin seitsemää naisjohtajaa, jotka työskentelevät eri aloilla ja eri tehtävissä kansainvälisissä johtotehtävissä. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysia sekä teemoittelua. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että naiset etenevät urallaan painottaessaan subjektiivisia muuttujia, kuten omaa kasvuaan ja kehitystään ja rakentavat uraansa siten, että se sopisi heidän sen hetkiseen elämäntilanteeseensa. Naisten urakehitykseen eniten vaikuttaneita tekijöitä olivat naisten oma työpanos, minkä lisäksi naiset korostivat entisten johtajiensa ja kollegoidensa vaikutusta, jotka olivat osaltaan mahdollistaneet naisten etenemisen urallaan kansainvälisiin johtotehtäviin. Suurimpia haasteita naiset olivat kokeneet uransa alkuvaiheilla työskennellessään jo korkeassa asemassa, jolloin heidän pätevyyttään oli epäilty heidän nuoren ikänsä vuoksi.fi
dc.description.abstractAs a result of the growing importance of internationalization, organizations are increasingly operating in an international context, which is why today the need for international leaders is greater than ever. Despite the great need, the demand for international leaders has been mainly limited to men and the number of women in international leadership positions is significantly lower than those of men. The purpose of this study is to increase knowledge about career paths of women to the international leadership positions; with what kind of career paths do women end up in international leadership positions, which factors are contributing to their careers, and in turn what kind of challenges they have to face in their careers when pursuing these positions. The study was conducted as a qualitative research and the data of the study was collected by seven semi-structured interviews of women leaders who were working in different fields and in different positions in international context. The data was analyzed by utilizing qualitative content analysis and theme analysis. The findings of this study indicate that women advance in their careers by emphasizing subjective factors such as their own growth and development and structure their careers to suit their current life situation. The factors that had mostly influenced women's career development were women's own work contribution, in addition to which, women emphasized the impact of their former leaders and colleagues, who had enabled women to advance in their careers to international leadership positions. Women had experienced the biggest challenges in the early stages of their careers when their qualifications were suspected due to their young age.en
dc.format.extent71
dc.language.isoen
dc.subject.otherInternational Leadership
dc.subject.otherWomen in International Leadership
dc.subject.otherWomen Leaders
dc.subject.otherWomen’s Careers
dc.subject.otherCareer Development of Women
dc.titleThe career paths of women to the international leadership positions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001241770
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysokansainvälisyys
dc.subject.ysourakehitys
dc.subject.ysotyöura
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysointernationality
dc.subject.ysocareer development
dc.subject.ysocareer
dc.subject.ysomanagers and executives
dc.subject.ysoleadership (properties)
dc.subject.ysowomen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record