Show simple item record

dc.contributor.advisorSilvennoinen, Johanna
dc.contributor.authorKorpela, Viivi
dc.contributor.authorPajula, Laura
dc.date.accessioned2020-01-15T07:44:12Z
dc.date.available2020-01-15T07:44:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67308
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, voidaanko teknologisten taitojen opetuksen avulla vaikuttaa ikäihmisten älylaitteiden käyttöön ja niiden hyväksyntään. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ikäihmisten teknologian käytön taustalla ja selvittää, onko tutkimuksen aikana toteutettu teknologisten taitojen opetus vaikuttanut älylaitteiden käyttöön ja yleiseen suhtautumiseen teknologiaa kohtaan. Tutkimuksen yhteiskunnallisella tasolla nostetaan esille myös näkökulma siitä, voiko tämän kaltaisen opetuksen avulla mahdollisesti auttaa ikäihmisiä sopeutumaan paremmin nopeasti digitalisoituvaan yhteiskuntaan. Tutkimus on monimenetelmätutkimus, jossa on hyödynnetty laadullista ja määrällistä tutkimusmenetelmää. Tutkimukseen osallistui 12 koehenkilöä, jotka osallistuivat puolistrukturoituun puhelinhaastatteluun ennen kurssia ja sen jälkeen. Lisäksi jokainen osallistuja täytti kyselylomakkeen kurssin ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä. Tutkimusaineisto kerättiin Jyväskylän Kesäyliopiston järjestämällä Älylaitteet arjen ilona ja apuna -kurssilla, joka on osa laajempaa Geronet-hanketta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opetus näyttäisi lisäävän ikäihmisten rohkeutta käyttää teknologiaa. Tulosten perusteella vaikuttaisi myös siltä, että yhteiskunnan nopea digitalisoituminen herättää ikäihmisten keskuudessa huolta kehityksen mukana pysymisestä. Kuitenkin myös tässä ikäryhmässä teknologiaan ja älylaitteisiin suhtaudutaan pääosin myönteisesti ja uteliaasti. Tässä tutkimuksessa teknologiahyväksyntä ei kuitenkaan vaikuttanut muuttuneen merkitsevästi. Tutkimustulokset tukevat aiemmin saatuja tuloksia opetuksen positiivisesta vaikutuksesta ikääntyvien teknologian käyttöön. Lisäksi tässä tutkimuksessa nousi esille kirjallisuuden perusteella luodun tulkintaviitekehyksen ulkopuolisena havaintona ikääntyneiden halu osallistua kurssille sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi omassa elämässä. Myös mahdolliset teknologian käytön positiiviset ja negatiiviset terveysvaikutukset nousivat tuloksissa esille teknologian käyttöön vaikuttavina tekijöinä.fi
dc.description.abstractDigitalization affects the life of the elderly in many ways. In this research, the main goal is to study the relationship between technology acceptance and senior people. The aim is also to study if that relationship and technology acceptance is affected by teaching technology skills. In this study, we also review the factors behind the technology use among the elderly. It is important to study the relationship between digitalization and the elderly to find out the ways of helping senior people to integrate to the fast-changing society where services are going online, and new technology innovations are revolutionizing our everyday life. This study is a multi-method research utilizing both qualitative and quantitative approaches. The sample consisted of 12 people who participated in a semi-structured phone interview before and after the course. In addition, all the participants conducted a survey on the first and last day of the course. Smart devices in everyday life course was organized by the Summer University of Jyväskylä and was a part of the bigger project called Geronet. Results showed that teaching technology skills to the elderly may encourage them to use mobile devices with more confidence. Also, it seems that digitalization concerns and raises questions about keeping up with the digitalizing society. Nevertheless, the elderly has mainly positive and curious attitudes towards technology. In this study, there were no significant differences in technology acceptance. However, teaching technology skills seems to have a positive relationship with technology use which is aligned with previous studies. In this study, we also found some unexpected results outside the conceptual framework that was developed to support qualitative content analysis. The results showed that the elderly might want to participate in the technology course not only for improving their technology skills but to have more social interaction in their life. Also, in this study we found that the expected health effects of using mobile devices, either negative or positive, can affect the use of technology.en
dc.format.extent129
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknologian hyväksyntä
dc.titleOpetuksen vaikutus ikäihmisten älylaitteiden käyttöön ja teknologian hyväksyntään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001151257
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikka
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technology
dc.contributor.oppiaineKognitiotiede
dc.contributor.oppiaineCognitive Science
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysomobiililaitteet
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysogeroteknologia
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record