Show simple item record

dc.contributor.authorHyvönen, Reeta
dc.date.accessioned2019-12-19T10:04:09Z
dc.date.available2019-12-19T10:04:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66967
dc.description.abstractMaisterintutkielman aiheena on vaikeana koettu menneisyys ja tähän liittyvä kulttuuriperintö. Tutkielmassa selvitettiin mitä vaikealla kulttuuriperinnöllä ja menneisyydellä tarkoitetaan, pohdittiin määrittelyn ongelmallisuutta ja tutustuttiin kahden sisällissodasta muistuttavan ympäristön kautta vaikean menneisyyden kulttuuriympäristöjen muistamiseen. Tutkielman tavoitteena oli pyrkiä tarjoamaan erilaisia näkemyksiä kulttuuriperinnöstä ja perintöön liitetyistä arvoista. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka kautta tarkoituksena oli ymmärtää Tampereella sijaitsevien Kalevankankaan hautausmaan ja entisen kasarmialueen ympäristössä tapahtuvaa sisällissodan muistamista. Tutkimuksessa huomioitiin kyseisten ympäristöjen muistamiseen liittyvät taustat ja olosuhteet, joihin vaikuttivat alueella käyty sisällissodan taistelu sekä entisellä kasarmialueella sijainnut vankileiri. Tutkimuksen aineisto kerättiin kokoamalla tietoa erilaisista asiakirjoista ja kirjallisista lähteistä sekä yhdistämällä tämä aineistonkeruumenetelmä Kalevankankaan ympäristössä tehtyyn havainnointiin. Aineistona käytetty kirjallinen aineisto koostui sisällissodan muistamisen kehitystä ja sodan muistomerkkejä kuvaavasta kirjallisuudesta, Kalevankankaan hautausmaata ja entistä kasarmialuetta käsittelevästä kirjallisuudesta sekä edellä mainittuja kulttuuriympäristöjä koskevista selvityksistä. Lisäksi aineistoon kuuluivat Museokeskus Vapriikin Tampere 1918 -näyttely ja Visit Tampereen Kalevankankaan alueella vuonna 2018 järjestämät opastetut kierrokset. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla, jonka kautta luotiin kokonaiskuva Kalevankankaan hautausmaan ja entisen kasarmialueen sisällissodan muistamisesta. Aineistosta löydettyjä teemoja olivat sisällissodan tapahtumien muistaminen, aineelliset jäljet ympäristössä, ympäristöön liitetyt mahdolliset arvotukset ja aineettomat merkitykset ympäristössä. Tutkimuksen kautta pystyttiin saamaan kokonaiskuva Kalevankankaan ympäristöjen vaikean menneisyyden muistamisesta. Kalevankankaan ympäristön vaikeaa menneisyyttä muistettiin ympäristössä olevien aineellisten jälkien lisäksi kirjallisuudessa, museon toimesta ja kaupungin matkailuorganisaation alueella järjestämissä opastetuissa kierroksissa. Aineettoman kulttuuriperinnön kerrokset korostuivat erityisesti entisellä kasarmialueella, jonka ympäristössä ei ole mitään aineellista muistuttamassa vuosista 1918 ja 1919. Kalevankankaan hautausmaan sisällissodan muistamisen havaittiin tutkimuksessa myötäilevän sodan jälkeistä muistamisen kehitystä niin muistomerkkien sijainneissa, pystytysajankohdissa kuin muistomerkkien muistoteksteissäkin.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleKulttuuriympäristön vaikea menneisyys ja kulttuuriperintö : sisällissodan jäljet Tampereen Kalevankankaalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912195442
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMuseologiafi
dc.contributor.oppiaineMuseologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi315
dc.subject.ysokulttuuriympäristö
dc.subject.ysohautausmaat
dc.subject.ysosisällissodat
dc.subject.ysomuistomerkit
dc.subject.ysokulttuuriperintö
dc.subject.ysovankileirit
dc.subject.ysohautamuistomerkit
dc.subject.ysomuistaminen
dc.subject.ysokasarmit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record