Show simple item record

dc.contributor.advisorRantanen, Johanna
dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorKaartinen, Henna
dc.contributor.authorManthos, Sofia
dc.date.accessioned2019-12-05T10:57:05Z
dc.date.available2019-12-05T10:57:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66666
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Jyväskylän yliopiston ohjausalan koulutuksista valmistuneiden ohjaajien käsityksiä työssä kohtaamistaan haasteista sekä keinoista vastata näihin haasteisiin. Tarkoituksena oli niin ikään selvittää, minkälaista asiantuntijuutta ja minkälaisia valmiuksia työelämän haasteiden kohtaamiseen ohjaajat ovat käsitystensä mukaan Jyväskylän yliopiston ohjausalan koulutuksista saaneet. Tutkimus linkittyy myös Jyväskylän yliopiston ohjausalan koulutusten kehittämistyöhön, sillä siinä tarkasteltiin ohjaajien käsityksiä sekä koulutusten onnistumisista että kehittämiskohteista. Tutkimus toteutettiin fenomenografista lähestymistapaa hyödyntäen. Aineisto kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, ja tutkimukseen osallistui yhteensä yhdeksän ohjaajaa. Ohjaajista viisi oli suorittanut Jyväskylän yliopiston oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja neljä valmistunut ohjausalan maisteriohjelmasta. Tutkimusaineisto analysoitiin fenomenografista analyysimenetelmää hyödyntäen. Haastateltujen ohjaajien käsitysten mukaan Jyväskylän yliopiston ohjausalan koulutukset ovat kehittäneet erityisesti vuorovaikutusasiantuntijuutta, käytännön asiantuntijuutta sekä syvällistä ymmärrystä itsestä ja ohjauksesta. Koulutus on myös antanut ohjaajille valmiuksia erilaisissa tilanteissa toimimiseen ja myötävaikuttanut heidän ammatillisuutensa kehittymiseen. Ohjaajien käsitysten mukaan sekä Jyväskylän yliopiston oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot että ohjausalan maisteriohjelma ovat koulutuksina hyvin onnistuneita kokonaisuuksia. Kiitosta saavat erityisesti koulutuksiin sisäänrakennetut tärkeät ja syvälliset teemat sekä vahva kokemus vertaisuudesta läpi koulutuksen. Koulutus tarjoaa ohjaajien mukaan avaimia myös oman ohjausfilosofian löytämiseen. Kehityskohteista merkittävimmät liittyvät puolestaan opintojen aikaisen työelämäkytköksen sekä substanssiosaamisen kehittämiseen keskittyvien sisältöjen vahvistamiseen, joihin ohjaajien käsitysten mukaan ohjausalan koulutusten olisi hyvä tarjota vielä nykyistä enemmän eväitä.fi
dc.format.extent113
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherJyväskylän yliopiston ohjausalan koulutus
dc.subject.otherkoulutuksesta saadut valmiudet
dc.subject.otherohjausasiantuntijuus
dc.subject.otherohjaustyön haasteet
dc.subject.otherkoulutuksen kehittäminen
dc.titleOhjausalan koulutuksesta työhöni saamat valmiudet : Jyväskylän yliopistosta valmistuneiden käsityksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912055138
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysoopinnot
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record