Show simple item record

dc.contributor.advisorViitasalo, Katri
dc.contributor.authorNelimarkka, Mari
dc.date.accessioned2019-10-28T11:27:22Z
dc.date.available2019-10-28T11:27:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66083
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmassani selvitän, millaisia motiiveja vapaaehtoisilla on. Lisäksi tutkin, millaisina motiivit näyttäytyvät altruismin, egoismin ja moraalisten kannanottojen näkökulmasta. Kolmas sektori on yhteiskunnassamme tärkeä julkisen sektorin palvelujen täydentäjä ja siten hyvinvoinnin tuottaja. Vapaaehtoistyö on merkittävä osa kolmatta sektoria ja muodostaa usean yhdistyksen toiminnan perustan. Siksi on tärkeää tutkia, mikä vapaaehtoisia motivoi. Tutkielmassani selvitän myös, ovatko motiivit altruistisia vai egoistisia. Vapaaehtoisten motivaatiotutkimukseen haluan tuoda uutta näkökulmaa tutkimalla motiiveihin liittyviä moraalisia kannanottoja. Lapsiköyhyys on lisääntynyt Suomessa huomattavasti viime vuosina. Se aiheuttaa osattomuuden, ulkopuolisuuden ja häpeän kokemuksia. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry pyrkii lievittämään köyhien lapsiperheiden ahdinkoa tarjoamalla materiaalista apua, tukea harrastuksiin ja elämyksiä. Sen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Näistä syistä Hope valikoitui tutkimukseni aineistonkeruun kontekstiksi. Tutkielmani paikantuu osaksi laajaa motivaatiotutkimuksen kenttää ja teoreettisen viitekehyksen muodostavat motivaatioteoriat. Tutkielmassani käytän analyysissa mallina vapaaehtoismotivaation timanttimallia, joka on kehitetty laadullisen haastatteluaineiston pohjalta. Aineistoni muodostavat kaksi fokusryhmähaastattelua. Analysointimenetelmänä käytän kategoria-analyysia, koska kategoriat ovat luokittelevia ja moraalisesti arvottavia. Aineistossa vapaaehtoisia motivoivat toiminnan organisointitapa, toiminnasta saatavat emotionaaliset palkinnot, hyvä ryhmähenki ja halua auttaa. Tulos on linjassa aiempien vapaaehtoisten motivaatiota koskevien tutkimustulosten kanssa, joskin toiminnan organisointitapa korostui aineistossani. Timanttimallin motiiviteemoista suurin osa on egoistisia. Aineistossani moni egoistinen motiiviteema ei esiintynyt lainkaan. Selvästi eniten vapaaehtoisia motivoivat teemat, jotka sisälsivät sekä altruistisia että egoistisia motiivielementtejä. Vapaaehtoisten motiiveihin liittyvistä moraalisista kannanotoista ei käy ilmi, että he suhtautuisivat egoistisiin motiiveihin negatiivisemmin kuin altruistisiin. Päinvastoin vapaaehtoiset pitivät monia motiiveja, joissa on sekä egoistisia että altruistisia elementtejä, kuten emotionaalisia palkintoja ja hyvää mieltä, täysin hyväksyttävinä ja jopa vapaaehtoistoiminnan edellytyksinä. Aineistossani vain omien asioiden läpikäynti katsottiin moraalisesti paheksuttavaksi motiiviksi. Vapaaehtoisten motiiveihin liittyviä moraalisia kannanottoja tulisikin tutkia lisää, sillä ne antavat uutta mielenkiintoista näkökulmaa vapaaehtoisten motiiveihin ja voivat parantaa ymmärrystä siitä, millainen on vapaaehtoisten käsitys vapaaehtoistyön moraalisesta järjestyksestä ja siten vapaaehtoistyön eetoksesta.fi
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.subject.othervapaaehtoismotivaation timanttimalli
dc.subject.othermoraalinen kannanotto
dc.titleVapaaehtoistyön motiivit ja niihin liittyvät moraaliset kannanotot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910284645
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoegoismi
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysomotiivit
dc.subject.ysovapaaehtoiset
dc.subject.ysoaltruismi
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record