Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Antti
dc.contributor.authorKetola, Milja
dc.date.accessioned2019-10-28T10:00:20Z
dc.date.available2019-10-28T10:00:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66068
dc.description.abstractInternational Accounting Standards Board (IASB) julkaisi IFRS 16 -vuokrasopimusstandardin 1.1.2016 ja standardi tuli voimaan 1.1.2019. IFRS 16 tuo huomattavia muutoksia vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn ja on luultavasti yksi suurimmista uudistuksista, mitä vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn on tehty. Ennen uudistusta vuokralle ottajan vuokrasopimukset jaoteltiin taseen ulkopuolisiin operatiivisiin vuokrasopimuksiin sekä taseessa oleviin rahoitusleasingsopimuksiin, ja käytännössä suurin osa vuokrasopimuksista luokiteltiin taseen ulkopuolisiin. IFRS 16 myötä lähes kaikki vuokrasopimukset on kuitenkin jatkossa kirjattava taseeseen, mitä on perusteltu IASB:n toimesta esimerkiksi sillä, että vertailukelpoisuus yritysten välillä paranee. Monet yritykset ja laskenta-ammattilaiset ovat ilmaisseet huolensa siitä, että standardin implementointi on aikaa vievää sekä monimutkaista ja että sen tuoma hyöty on pienempi kuin sen aiheuttamat kustannukset. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten laskenta-ammattilaiset kokevat uuden IFRS 16 -standardin käyttöönoton ja parantaako standardi heidän mielestään tilinpäätösinformaation laatua. Tutkimuksessa ollaan myös kiinnostuneita standardin käyttöönottoprosessista ja siitä, tuleeko standardi vaikuttamaan yritysten vuokrauskäytäntöihin. Tutkimus noudattaa kvalitatiivista tutkimusotetta ja sen empiirinen aineisto koostuu viiden laskenta-ammattilaisen haastatteluista, joista kolme toteutettiin suomalaisessa listayhtiössä sekä kaksi Big Four -yhtiössä. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempaa teoriaa tutkittavasta aiheesta ja tuloksien nähdään myös tuovan uusia näkökulmia aikaisempaan kirjallisuuteen. IFRS 16 - standardin koetaan olevan monimutkainen ottaa käyttöön. Sen käyttöönotto vaatii yhtiöiltä lisää resursseja, ei vain standardin käyttöönoton alkuvaiheessa, mutta myös sen jälkeen, kun laskentaprosesseja ylläpidetään sekä vuokrasopimuksia hallitaan siten, että pystytään tuottamaan standardin vaatimaa informaatiota. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikki laskenta-ammattilaiset eivät ole vakuuttuneita uuden standardin tuomista hyödyistä ja laadukkaammasta tilinpäätösinformaatiosta. Uuden standardin käyttöönoton nähdään kuitenkin tuovan yhtiöille arvokasta tietoa ja parempaa ymmärrystä heidän vuokrasopimusportfolioistaan.fi
dc.description.abstractThe International Accounting Standards Board (IASB) published a new accounting standard IFRS 16 for leases in January 2016 with the effective date of 1st of January 2019. It is, probably, one of the most significant changes to lease accounting in the history of accounting regulation. In the old standard, leases were categorized as either financial leases or operating leases, and the treatment was different in these two options. In oper- ating leases the lease payments were recognized as an expense in the income statement. The new standard introduces a single lessee accounting model, which requires now les- sees to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months unless the underlying asset is of low value. The IASB has conducted an assessment which states that the benefits of implementing the new leasing standard IFRS 16 will outweigh its cost. However, experts, as well as companies, have raised concerns about the complexity of adopting the new standard, its implementation cost and its effect on financial reports. The purpose of this study was to investigate how accounting professionals perceive the benefits and challenges of implementing IFRS 16. More in detail, the purpose was to gather evidence from accounting professionals about whether the benefits for the users of financial information are going to exceed the implementation and compliance costs of IFRS 16 for companies. This research utilized a qualitative research method, where five accounting professionals were interviewed to gain an in-depth understanding of the im- plementation process of IFRS 16 and how accounting professionals have experienced the change. The interviews were conducted in a Finnish listed company and in a Big Four accounting firm to conduct different perspective on the issue. The findings of this study supported the already existing theory and found a few new viewpoints to previous literature. IFRS 16 is seen as a complex standard to imple- ment, and it will require additional administrative resources not only in the implementa- tion process but also in the future accounting practices and operations of lease contracts. The results of this research indicate that not all accounting professionals are in favor of the new standard. However, the standard is seen as bringing valuable information and better understanding for companies about their lease portfolios.en
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleIFRS 16 leases : standard implementation and impact on financial reporting quality from accounting professionals’ point of view
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910284631
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysovuokrasopimukset
dc.subject.ysovuokraus
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysoIFRS-standardit
dc.subject.ysorental agreements
dc.subject.ysorenting
dc.subject.ysoaccounting
dc.subject.ysoInternational Financial Reporting Standards
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record