Show simple item record

dc.contributor.advisorYrjönsuuri, Mikko
dc.contributor.authorVesterinen, Oskari
dc.date.accessioned2019-10-24T05:26:02Z
dc.date.available2019-10-24T05:26:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66009
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on tutkia tietoisen eli ns. ”vahvan” tekoälyn mahdollisuutta. Tutkielma lähestyy tutkimuskysymystään kolmen keskeisen näkökulman kautta: Alan Turingin esittämän Turingin testin, filosofi John Searlen esittämän kiinalaisen huoneen argumentin, sekä kehollisen kognition kautta. Turingin testi edustaa varhaista yritystä mitata koneiden tietoisuutta empiirisesti, mutta osoittautuu tähän tarkoitukseen riittämättömäksi. Kiinalaisen huoneen argumentti on klassinen ajatuskoe, joka väitetysti kumoaa vahvan tekoälyn mahdollisuuden, ja joka kiistanalaisuudestaan huolimatta tarjoaa vahvoja vastalauseita tietoisen tekoälyn suhteen sikäli kun ne ymmärretään kehottomina, symbolipohjaisina ohjelmistoina. Kehollista kognitiota lähestytään ensin tunnetulla ”aivot vadissa” -ajatuskokeella, ja sen jälkeen käytännöllisemmän lähestymistavan kautta, joka voi tuottaa filosofisia edistysaskelia kiinalaisen huoneen argumentin suhteen. Keskeinen löytö näistä näkökulmista on, ettei vahvan tekoälyn mahdollisuutta voi varmuudella osoittaa mahdolliseksi tai mahdottomaksi nykyisen kognition ja tietoisuuden ymmärryksemme pohjalta. Varmoja johtopäätöksiä rajoittavia tekijöitä ovat ensinnäkin se, ettemme tunne tietoisuuden välttämättömiä reunaehtoja, sekä toiseksi se, että yrittäessämme määrittää sitä, ovatko älykkäästi käyttäytyvät tekoälyt tai koneet tietoisia vai eivät, törmäämme muiden mielten ongelmaan.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to investigate the possibility of conscious artificial intelligence, or Strong AI. The thesis approaches its research question through three main perspectives: the Turing Test by Alan Turing, the Chinese room argument by philosopher John Searle, and embodied cognition, each supplemented by academic philosophical discussion. The Turing Test represents an early attempt to empirically measure the consciousness of machines, but proves to be inadequate for its intended task. The Chinese room argument is a classical thought experiment which supposedly refutes Strong AI, and, while controversial, provides strong objections against conscious AIs as disembodied, symbol-based programs. Embodied cognition is approached first through the “brain in a vat” thought exper-iment, and then through a more practical approach which may facilitate philosophical advances over the Chinese room argument. The central finding in analyzing these perspectives is that the possibility of Strong AI cannot be conclusively proved or disproved under our current, imperfect understanding of cognition and con-sciousness. Main points that hamper definite conclusions are that that we do not know the necessary boundary conditions for consciousness, and that intelligently behaving AIs or machines possess the problem of other minds in determining whether they are conscious or not.en
dc.format.extent66
dc.language.isoen
dc.subject.otherStrong AI
dc.subject.otherartificial consciousness
dc.subject.otherChinese room argument
dc.subject.otherembodied cognition
dc.titleArtificial intelligence and other minds : the search for strong AI
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910244575
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysotekoäly
dc.subject.ysoTuringin testi
dc.subject.ysofilosofia
dc.subject.ysoartificial intelligence
dc.subject.ysoTuring test
dc.subject.ysophilosophy


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record