Show simple item record

dc.contributor.authorNyberg, Crister
dc.date.accessioned2019-10-17T11:39:57Z
dc.date.available2019-10-17T11:39:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7878-5
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65936
dc.description.abstractThis dissertation develops a theory for solving philosophical problems of fiction. Truth and reference are problematic concepts in relation to fictive characters and to fictional objects in general. The solution offered is from the point of view of the deflationary conception of truth, and the use a theory of meaning following Paul Horwich and Ludwig Wittgenstein. The resulting theory, the minimalist theory of fiction (MTF), is applicable to different areas of communication since it is based on general theories of meaning and truth. For this reason, the dissertation consists not only of a philosophical theory on fiction but also of practical applications of this theory. Through this interdisciplinary approach, besides giving new insights into several philosophical and practical problems of different dimensions of communication, MTF indirectly shows arguments in favour of its background theories. This approach means that this dissertation is not particularly about defending the use theory of meaning and minimal theory of truth, but rather showing the benefits of using them to offer solutions to different dimensions of communication. These dimensions are investigated in five articles. One is solely about the philosophical problems of fiction. The second concerns special education and drama education. The third investigates the use of the concept of truth in literary theory, whereas the fourth and fifth articles discuss the philosophical grounds of the psychological theory of integrative complexity, and its practical application, the IC Thinking method.en
dc.description.abstractTässä väitöskirjassa kehitetään teoria fiktioihin liittyvien filosofisten ongelmien ratkaisemiseksi. Totuuden ja viittaamisen käsitteet ovat ongelmallisia suhteessaan fiktiivisiin hahmoihin ja yleensäkin fiktiivisiin objekteihin ylipäätään. Tutkimuksessa esitettävä ratkaisu nojaa olennaisesti deflationariseen käsitykseen totuudesta ja merkityksen käyttöteoriaan (Use theory of meaning) Paul Horwichiä ja Ludwig Wittgensteinia seuraten. Tuloksena oleva teoria, minimalistinen teoria fiktiosta (The minimalist theory of fiction, MTF), esittää aiempiin ratkaisuehdotuksiin verrattuna radikaalisti erilaisen lähestymistavan. Teoria on myös sovellettavissa erilaisille kommunikaation muodoille, koska se perustuu yleisiin teorioihin merkityksen ja totuuden käsitteistä. Tästä syystä väitöskirjassa ei keskitytä pelkästään fiktion filosofiseen ongelmaan vaan osoitetaan kehitetyn teorian toimivuutta myös muilla käytännöllisemmillä aloilla. Teorian perusteita ja käytännön sovelluksia käsitellään viidessä artikkelissa. Ensimmäinen käsittelee puhtaasti fiktion filosofisia ongelmia ja esitettävää ratkaisua MTF teorian pohjalta. Toinen keskittyy teorian tuomiin näkökulmiin erityisopetuksessa ja draamakasvatuksessa. Kolmannessa artikkelissa painopiste on totuuden käsitteen käytössä kirjallisuustieteessä. Neljäs ja viides artikkeli tarkastelevat psykologista teoriaa, integratiivista kompleksisuutta ja sen käytännön sovellusta IC Thinking menetelmää minimalistisen fiktioteorian näkökulmasta. Keskeiseksi näkökulmaksi nousee ajattelun rakenteiden ja kielenkäytön tarkastelu kielipelien ja niiden välisten suhteiden kautta.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Nyberg, Crister (2016). Fiction, truth and reference. Minimalist theory of fiction. In <i>P. Stalmaszczyk (Ed.) From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics. Studies in Philosophy of Language and Linguistics, Volume 4.</i> <a href="https://doi.org/10.3726/978-3-653-06564-0"target="_blank"> DOI: 10.3726/978-3-653-06564-0</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Nyberg, Crister (2015). Fiction in drama education offers learning opportunities for all, philosophical perspectives in drama education. <i>The European Journal of Social and Behavioural Sciences vol XII, 2301-2218.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Nyberg, Crister (2018). Truth in Fiction Reconsidered. <i>Res Cogitans, 13 (1), 33-51.</i> <a href="https://tidsskrift.dk/res_cogitans/article/view/104628"target="_blank"> tidsskrift.dk/res_cogitans/article/view/104628</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Nyberg, Crister (2019). Philosophical investigations on integrative complexity. <i>European Journal of Social Sciences Studies, 4 (3), 114-130.</i> <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.3242796"target="_blank"> DOI: 10.5281/zenodo.3242796</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Nyberg, Crister & Ptolomey, Amanda. Minimalist theory of fiction and ic thinking as a background for new insights into autism. <i>Submitted manuscript.</i>
dc.titlePhilosophical Investigations on Fiction and Communication : New Insights into Understanding, Learning and Communication
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7878-5
dc.relation.issn2489-9003


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record