Show simple item record

dc.contributor.advisorLähteenmäki, Mika
dc.contributor.advisorZvereva, Vera
dc.contributor.authorRozikov, Mataleena
dc.date.accessioned2019-10-16T07:00:21Z
dc.date.available2019-10-16T07:00:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65895
dc.description.abstractTutkielman oletuksena on, että kasvatus on Venäjällä sukupuolittunutta, ja että sukupuolen ilmiasu on Venäjällä rajoitetumpaa kuin monissa länsimaissa. Syitä tähän ovat muun muassa länsimaissa vaikuttava feminismi, joka ei ole Venäjällä saavuttanut samanlaista jalansijaa, sekä Venäjän pyrkimykset tietoisesti säilyttää perinteikkyyttä ylläpitävät sukupuoliroolit. Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko kasvatus Venäjällä sukupuolittunutta, ja millaiset kasvatusihanteet Venäjällä ovat vallitsevia tyttöjen ja poikien osalta. Tutkielman aineisto koostuu Internetistä kerätyistä venäjänkielisistä julkaisuista, jotka ovat pääosin venäläisten psykologien kirjoittamia, ja joissa pohditaan tyttöjen ja poikien kasvatusihanteita. Tutkielman teoreettisena menetelmänä toimii Norman Faircloughin kolmitasoinen kriittinen diskurssianalyysi, jonka avulla tarkastellaan aineistoteksteissä käytettyjä diskursseja, eli poikiin ja tyttöihin liittyviä kirjoittamisen tapoja. Diskursseja analysoimalla löydetään vakiintuneita sukupuolittuneita käsityksiä. Tutkielman päätulokset ovat seuraavanlaiset: tyttöihin ja poikiin liitetään Venäjällä erilaisia kasvatusihanteita, ja siten kasvatuksessa pyritään tuomaan tytöistä ja pojista esiin erilaisia piirteitä. Tytöissä korostetaan naisellisen ulkonäön merkitystä, kodinhoitamiseen, äitiyteen ja kuuliaisuuteen liittyviä asioita, hyväsydämisyyttä ja myötätuntoisuutta, sekä sivistyneisyyttä ja viisautta. Jossain määrin tyttöjä kannustetaan saamaan vaikutusvaltaa. Pojissa puolestaan ihannoidaan itsenäisyyteen, rohkeuteen ja päämärätietoisuuteen liittyviä piirteitä, sekä heitä kannustetaan olemaan aktiivisia, mutta kuitenkin hyväsydämiä ja suojelevia lähipiiriään kohtaan. Tyttöjen sukupuoliodotuksissa on nähtävissä ristiriitaisuuksia. Tytöt halutaan toisaalta nähdä perinteisessä sukupuoliroolissa, kun taas toisaalta heille sallitaan joitain maskuliinisempia piirteitä. Maskuliinisuutena pidetään aktiivisuutta ja pyrkimystä saada valtaa ja johtaa. Useinkaan näitä pyrkimyksiä ei tueta lapsuudessa, eikä siten myöskään työelämässä. Lapsuudessa aktiivisuus saatetaan ohjata urheilulajeihin ja yleisesti itsensä kehittämiseen. Poikien kasvatusihanne on selvästi yhteneväisempi. Tutkielman yhteenvetona voidaan todeta, että lastenkasvatus on Venäjällä sukupuolittunutta, ja sukupuolella on merkittävä rooli lastenkasvatuksessa.fi
dc.format.extent62
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoru
dc.subject.othersukupuolikasvatus
dc.subject.othersukupuoliodotukset
dc.subject.otherkasvatusihanteet
dc.subject.othermiesroolit
dc.subject.othernaisroolit
dc.subject.otherNorman Fairclough
dc.subject.otherkolmitasoinen kriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.othervenäläinen kulttuuri
dc.subject.othervenäläinen yhteiskunta
dc.subject.otherVenäjä
dc.titleГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ В РОССИИ, И ПОЛОВЫЕ РОЛИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910164474
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysonaisellisuus
dc.subject.ysomaskuliinisuus
dc.subject.ysofeminismi
dc.subject.ysonaiskuva
dc.subject.ysomieskuva
dc.subject.ysopojat (ikäryhmät)
dc.subject.ysotytöt
dc.subject.ysosukupuoliroolit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record