Show simple item record

dc.contributor.advisorLonkila, Markku
dc.contributor.authorMerikivi, Pirkko
dc.date.accessioned2019-10-02T06:02:22Z
dc.date.available2019-10-02T06:02:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65710
dc.description.abstractTutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia oikeutuksia vaateille, eli poliittisessa keskustelussa esitetyille strategisille vaatimuksille, esitetään ilmastonmuutoskeskustelussa sekä millä tavoin eri toimijat perustelevat näkemyksiään. Tutkimuksen aineisto koostuu Helsingin Sanomista vuoden 1997 Kioton, vuoden 2009 Kööpenhaminan ja vuoden 2013 Varsovan ilmastokokousten ajalta kerätyistä ilmastonmuutosta käsittelevistä lehtijutuista. Analysoin aineistoa Luc Boltanskin ja Laurent Thévenotin kehittämän oikeuttamisteorian näkökulmasta. Teorian mukaan kiistakysymyksiä pyritään ratkaisemaan vetoamalla johonkin yleiseen periaatteeseen tai arvoon. Tutkimusmenetelmänä on sovellettu versio julkisen oikeuttamisen analyysistä, jossa hyödynnän oikeutusten lisäksi puhuja- ja tematiikkamuuttujia. Jäsennän tulokset kolmeen osaan. Ensiksi teen kvantitatiivisen yleiskatsauksen oikeutusten käyttömääristä. Toiseksi esittelen tarkemmassa kvalitatiivisessa analyysissä, millä tavalla oikeutuksia käytetään kussakin tutkimusprosessin aikana valikoituneessa tematiikassa eli kiistakysymyksessä, jotka ovat ilmastokokousten järkevyys ratkaisuvaihtoehtona, maiden välinen vastuunjako, päästökaupan tehokkuus sekä suhtautuminen vihreään teknologiaan osaratkaisuna ilmasto-ongelmaan. Lopuksi tutkin ristiintaulukoimalla, millaisia mahdollisia eroja eri puhujien väliltä löytyy. Ilmastonmuutoskeskustelussa eniten käytetyt oikeutukset ovat ekologian, teollisuuden ja markkinoiden maailman oikeutuksia sekä kansalaisuuden maailmaan sisältyviä demokratia- ja oikeudenmukaisuusoikeutuksia. Oikeuttamisteoriaan sisältyviä arvoja ei juurikaan kritisoitu. Ilmastokokouksia pidetään tärkeinä niiden haasteista huolimatta. Kehitysmaiden nähdään olevan vähemmän vastuussa kuin teollisuusmaiden, mutta niitäkin pidetään vastuullisina. Päästökauppaa kannatetaan periaatteellisesti, mutta sen toimivuus käytännössä kyseenalaistetaan. Suhtautuminen vihreään teknologiaan on hyvin positiivista. Kansalaisoikeutukset ovat journalistien ja hallitusten suosiossa, tehokkuusajattelu asiantuntijoiden suosiossa, kun taas kansalaisjärjestöt käyttävät suhteessa muita enemmän ekologian maailman oikeutuksia ja vähemmän markkinaoikeutuksia. Koska teollisuuden, ekologian ja markkinoiden oikeutukset ovat yleisiä ja oikeutusten kritiikki on suhteellisen harvinaista, tulkitsen tulosten ilmentävän yhteiskunnassamme hallitsevaa ekologisen modernisaation ympäristöpoliittista paradigmaa, jossa uskotaan ympäristöongelmien ratkaisumahdollisuuteen nykyisten taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten instituutioiden puitteissa.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otheroikeuttamisteoria
dc.subject.othersanomalehtiuutisointi
dc.titleIlmastokokousten aikainen ilmastonmuutoskeskustelu Helsingin Sanomissa oikeuttamisteorian näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910024298
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysouutisointi
dc.subject.ysojulkinen keskustelu
dc.subject.ysoilmastonmuutokset
dc.subject.ysoilmastokokoukset
dc.subject.ysoekologinen modernisaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record