Show simple item record

dc.contributor.advisorLaukkanen, Jari
dc.contributor.authorVäyrynen, Venla
dc.date.accessioned2019-09-10T06:21:55Z
dc.date.available2019-09-10T06:21:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65468
dc.description.abstractKipulääkkeitä käytetään yleisesti lievittämään kehon kiputiloja, mutta käytöllä on myös lukuisia sivuvaikutuksia. Urheilijoiden kipulääkkeiden käytön on todettu olevan ei-urheilevaa väestöä korkeampaa. Nuorten urheilijoiden osalta tutkimuksia on kuitenkin tehty hyvin vähän. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää 13-17 -vuotiaiden suomalaisten urheiluseuraharrastajien kipulääkkeiden käyttöä, sekä kilpailutason, kilpailullisten tavoitteiden, harrastetun lajin ja sukupuolen vaikutusta kipulääkkeiden käyttöön. Tutkimusaineisto on osa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen johtaman ”Terveyttä edistävä liikuntaseura” -tutkimuksen alkumittauksissa kerättyä aineistoa. Aineisto kerättiin ympäri Suomea urheiluseurojen ja koulujen kautta vuosina 2013–2015. Tutkittavina olivat 2132 13-17 -vuotiasta nuorta. Aineistona käytettiin kyselyn tuloksia kahdesta eri lomakkeesta. Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPSS -ohjelmalla käyttäen ristiintaulukointia. Urheiluseuratoiminnassa mukana olevista (p = 0.002), korkeamman tason urheilukilpailuihin osallistuvista (p = 0.010) ja palloilulajeja harrastavista (p<0.001) pojista suurempi osuus oli käyttänyt kipulääkkeitä viimeisen kuukauden aikana verrattuna urheiluseuratoimintaan osallistumattomiin, ei-kilpaileviin tai matalamman tason kilpailuihin osallistuviin tai muita kuin palloilulajeja harrastaviin poikiin. Tytöillä ei todettu eroja kipulääkkeiden käytössä urheiluseuratoimintaan osallistuvien ja ei-osallistuvien, eri tason urheilukilpailuihin osallistuvien tai palloilu- ja muiden lajien harrastajien välillä. Tytöistä useampi oli käyttänyt kipulääkkeitä viimeisen kuukauden aikana verrattuna poikiin seuraharrastajien ja ei-seuraharrastajien ryhmissä (p<0.001). Urheilun kilpailulliset tavoitteet eivät vaikuttaneet nuorten kipulääkkeiden käyttöön. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että pojilla aktiivinen osallistuminen urheiluseuratoimintaan, urheilun korkeampi kilpailutaso ja palloilulajien harrastaminen näyttävät lisäävän kipulääkkeiden käyttöä. Tytöistä selvästi suurempi osa oli käyttänyt kipulääkkeitä verrattuna poikiin. Saattaa olla, että tyttöjen kokonaisuudessaan runsaan kipulääkkeiden käytön vuoksi heidän kohdallaan ei havaittu eroa kipulääkkeiden käytössä urheiluseuraharrastajien ja seuratoimintaan osallistumattomien välillä. Nuorten urheilijoiden kipulääkkeiden käytöstä tarvitaan lisätutkimuksia, joissa tärkeää on selvittää myös käytön määrää, toistuvuutta ja lääkkeiden käytön syitä.fi
dc.description.abstractPain medications are commonly used to relieve pain, but the use has also numerous side effects. Athletes’ pain medication use is found to be higher than in the non-athlete population. There are only few research studies concentrating on young athlete’s pain medication use. This Master thesis aims to clarify 13-17-year-old Finnish sports club participants’ pain medication use and the effects of sport competition level, competitive goals in sport, type of sport played and sex. The research data is a part of the “Health Promotion Sports Club” -study that is led by University of Jyväskylä Health Promotion research center. The data was collected across Finland through sports clubs and schools in years 2013–2015. There were 2132 13-17-year-old adolescents participating. The used data was collected from selected results of two different question forms. The data was analyzed with IBM SPSS program with cross tabulation. The study shows that a larger part of adolescent boys that are participating in sports clubs (p = 0.002), competing in higher level (p = 0.010) and playing ball sports (p<0.001) have been using pain medication in the past month when comparing them to boys that are not participating in sports clubs, compete in the lower level or do not compete at all or to boys playing other type of sports than ball sports. There was no difference in pain medication use in adolescent girls that are participating and girls that are not participating in sports clubs, girls that are competing in different levels and girls that are playing ball sports or other type of sports. A higher number of the adolescent girls was using pain medication in the past month when comparing them to boys in the sports club participants and non-participants groups (p<0.001). The competitive goals in sports did not affect the pain medication use of the adolescents. In conclusion in the group of adolescent boys participating actively in sports clubs, competing in higher level in sports and playing ball sports seem to increase the use of pain medication. In the group of adolescent girls, a major part had used pain medication in the past month compared to the group of adolescent boys. It might be that the altogether higher use of pain medication within girls’ group is one of the main reasons why the difference in the pain medication use in the sports club participants group and non-participants group was not observed. There is a demand for more high-quality research of pain medication use of the young athletes. Secondly, the quantity and the more accurate reasons of the pain medication use need to be clarified.en
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheiluseuraharrastaja
dc.subject.otherkipulääkkeiden käyttö
dc.subject.otherurheilun kilpailutaso
dc.subject.otherurheilun kilpailullinen tavoitetaso
dc.titleNuorten urheilijoiden kipulääkkeiden käyttö : 13-17 -vuotiaiden suomalaisten urheiluseuraharrastajien kipulääkkeiden käyttö
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909104076
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysokipulääkkeet
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysotulehduskipulääkkeet
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysoliikuntalääketiede
dc.subject.ysoliikuntaseurat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record