Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorRajala, Minna
dc.date.accessioned2019-09-04T12:36:01Z
dc.date.available2019-09-04T12:36:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65423
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin, voidaanko puettavan terveysteknologian avulla edistää työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin edistäminen edesauttaa esimerkiksi työntekijöiden työstä palautumista sekä työn tuottavuutta. Siten työhyvinvoinnin edistäminen palvelee sekä organisaatiota että työntekijöitä. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja tutkimuskysymyksinä olivat: ”Voidaanko puettavalla terveysteknologialla edistää työntekijöiden työhyvinvointia?” ja ”mitä vaikutuksia puettavilla terveysteknologioilla voi olla työntekijöiden työhyvinvointiin?”. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että puettavien terveysteknologioiden hyödyntämistä työhyvinvoinnin edistämisessä on tutkittu melko vähän. Aiemmin tehdyt tutkimukset ovat painottuneet lähinnä älykellojen hyödyntämiseen työhyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiometristen tunnusten hyödyntämiseen sosiaalisen vuorovaikutuksen mittaamisessa, kun taas muut tässä tutkimuksessa käsitellyt terveysteknologiat eli otsapannat, kameraklipsit sekä vaatteisiin upotetut anturit ovat jääneet joko tutkimatta tai vähemmälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että puettavilla terveysteknologioilla voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin edistämistä sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Sosiometristen tunnusten avulla voidaan edistää työntekijöiden keskinäistä viestintää organisaatiossa ja puolestaan älykellojen kautta voidaan edistää viestintää niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Lisäksi älykellojen käytöllä yhdessä hyvinvointiohjelmien, ja erityisesti ryhmäkilpailujen kanssa, voidaan edistää sosiaalista vuorovaikutusta organisaatiossa ja toisaalta myös motivoida työntekijöitä liikkumaan enemmän. Älykellot soveltuvat hyvin myös stressin hallintaan, millä on vaikutuksia työstä palautumiselle.fi
dc.description.abstractThis Bachelor´s thesis examined whether wearable health technology can be used to promote employees´ well-being at work. By promoting well-being at work, employee´s productivity and recovery from work can be improved, thus serving both the organization and its employees. The thesis was executed as a literature review with following research questions: “Can wearable health technology contribute to the employees´ well-being at work?” and “what impacts wearable health technology can have on employees´ well-being at work?”. The study found out that there has been little research into the use of wearable health technologies. Research has mainly focused on using smart-watches in promoting well-being at work and on using sociometric badges in measuring interaction, while other health technologies discussed in this thesis, for example headbands, camera clips and sensors embedded in clothing are either unexplored or have received less attention. It was also discovered that wearable health technology can promote well-being at work from social, psychological and physical point of view. Sociometric badges can be used to promote communication between employees within organization and in turn smartwatches can be also used to promote communication inside and outside organization´s groups. Furthermore, smartwatches together with welfare programs and especially with group competitions can be used to improve social interaction within the organization but also to motivate employees to exercise more. In addition, smartwatches are suitable for stress management which in turn has impact on recovery from the work.en
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.subject.otherpuettava terveysteknologia
dc.subject.otherterveysteknologia
dc.titlePuettavan terveysteknologian hyödyntäminen työhyvinvoinnin edistämisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909044026
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoälykellot
dc.subject.ysotunnukset
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoälyvaatteet
dc.subject.ysoedistäminen
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoanturit
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record