Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha T.
dc.contributor.authorHuovinen, Kosma
dc.contributor.authorPudas, Markus
dc.date.accessioned2019-09-03T07:07:07Z
dc.date.available2019-09-03T07:07:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65398
dc.description.abstractOppilaiden opettajiin kohdistama väkivalta on jäänyt hyvin vähäiselle huomiolle sekä kotimaisessa että kansainvälisessä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat suomalaiset uutiset ja lehtiartikkelit, joissa käsitellään oppilaiden luokanopettajiin suuntaamaa väkivaltaa. Tavoitteena on selvittää, millaisen kuvan uutiset ilmiöstä lukijoille antavat ja millaista opettajiin kohdistuva väkivalta alakouluissa on. Tutkimusaineisto on rajattu alakoulua koskeviin uutisiin, koska tutkimuksen tekijät opiskelevat luokanopettajiksi. Tutkimuksen aineistona on yhteensä kuusikymmentä uutista ja artikkelia vuosilta 2001-2018. Aineisto on julkaistu sanomalehtien ja uutistoimitusten (YLE ja MTV Uutiset) kotisivulla sähköisessä muodossa. Tutkimuksen kulkua ohjaa kvalitatiivinen tutkimusote ja tutkimusaineistoa analysoidaan kvalitatiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten raportoinnissa esitetään useiden aineistolainauksien avulla niitä uutisten teemoja, joilla tutkitussa aineistossa luokanopettajien kokemasta väkivallasta kerrottiin. Osa tutkimusaineistosta antaa vain lyhyen kuvauksen yksittäisestä väkivallanteosta, kun taas joissakin artikkeleissa asiaa käsiteltiin monipuolisesti pohtien väkivallan syitä ja seurauksia sekä sitä, kuinka väkivaltaa voitaisiin ehkäistä. Uutiset kertoivat suoranaisen fyysisen väkivallan ohella myös epäsuorasta henkisestä väkivallasta, kuten uhkailusta ja maineen mustaamisesta. Tutkimuksen mukaan opettajiin kohdistuva fyysinen väkivalta on lähes aina reaktiivista, hetkessä syttyvää, suunnittelematonta aggressiota. Epäsuoraa, osin suunniteltua väkivaltaa, koetaan oppilaiden lisäksi myös huoltajien taholta. Tutkimusaineiston mukaan opettajiin kohdistuva väkivalta on kasvussa, vaikka suuri enemmistö oppilaista ei käyttäydy aggressiivisesti opettajia kohtaan. Artikkeleihin haastatellut henkilöt arvelevat kasvaneen väkivallan taustalla olevan muun muassa kasvaneet opetusryhmäkoot, pienryhmien purkamisen ja oppilaiden lisääntyneet psyykkiset ongelmat. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan esittää, että opettajiin kohdistuva väkivalta on kasvussa. Kouluissa alati kasvavat ryhmäkoot ja pienryhmien purkaminen lisäävät opettajien mielestä heihin kohdistuvan väkivallan riskiä. Koulujärjestelmän säästötoimet vaikuttavat näin opettajien työturvallisuuteen negatiivisesti. Opettajien työturvallisuuteen tulisi kiinnittää jatkossa nykyistä enemmän huomiota. Työssä koettu väkivalta heikentää opettajien työviihtyvyyttä merkittävästi ja voi johtaa sairaslomien lisäksi ammatin vaihtoon. Lisäksi opettajan työstä kertovat negatiiviset uutiset voivat osaltaan vähentää ammattiin hakeutuvien opiskelijoiden määrää.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.otherreaktiivinen ja proaktiivinen väkivalta
dc.subject.otheropettajan työ
dc.title”Lyömistä, potkimista, raapimista ja tappouhkauksia” : oppilaiden opettajiin kohdistaman väkivallan uutisointi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909034002
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoaggressiot
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysouutisointi
dc.subject.ysohenkinen väkivalta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record