Show simple item record

dc.contributor.advisorLappalainen, Raimo
dc.contributor.authorPulkkinen, Milja
dc.contributor.authorSarvi, Miia
dc.date.accessioned2019-08-22T08:22:27Z
dc.date.available2019-08-22T08:22:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65269
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin diabetesnuorten vanhempien kokemuksia diabeteksen vaikutuksista vanhempaan sekä perheeseen. Tutkimme myös diabetesnuorille suunnatun hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvan intervention vaikutuksia nuoreen, vanhempaan sekä perheeseen vanhemman näkökulmasta. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen keskussairaalan tutkimusprojektia sekä psykologi Iina Alhon väitöskirjatutkimusta. Tutkimukseen osallistui 41 diabetesnuorta, joiden vanhemmista 28 osallistui alkuhaastatteluihin ja 25 loppuhaastatteluihin. Nuoret osallistuivat interventioon, joka koostui viidestä noin kahden viikon välein järjestetystä tapaamisesta. Tulosten mukaan lapsen diabetes on lisännyt vanhemman kuormitusta ja huolta sekä heikentänyt vanhemman omaa jaksamista. Vanhemmat kuvasivat nuoren diabeteksen vaikuttavan myös perheen vuorovaikutukseen ja perheenjäsenten välisiin suhteisiin niin kielteisesti kuin myönteisesti. Vanhempien mukaan interventio lisäsi nuoren hoitomotivaatiota, kohensi nuoren mielialaa ja vaikutti nuoren psyykkiseen kehitykseen positiivisesti. Vanhempien mukaan sekä nuori että he itse saivat vertaistukea intervention kautta. Tulokset osoittivat vanhempien oman henkisen kuormituksen vähentyneen nuorelle tarjotun intervention myötä. Vanhemmat toivat esiin intervention vaikuttaneen myös perheen ilmapiiriin myönteisesti. Tutkimus osoitti, että kroonisesti sairaan nuoren hoidolla voidaan vaikuttaa myös muiden perheenjäsenten hyvinvointiin, mikä tulisi ottaa huomioon nuoren hoitoa suunniteltaessa.fi
dc.format.extent46
dc.language.isofi
dc.subject.othertyypin 1. diabetes
dc.titleNuoren tyypin 1 diabeteksen vaikutukset vanhempaan ja perheeseen sekä vanhempien kokemuksia nuorelle suunnatusta hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvasta interventiosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908223870
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysodiabetes
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysonuoruustyypin diabetes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record