Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorKleimola, Iina
dc.date.accessioned2019-08-14T11:40:24Z
dc.date.available2019-08-14T11:40:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65241
dc.description.abstractTämän Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia kustannuslaskennan järjestelmän hybridisyyttä ja modulaarisuutta. Lähtökohtana tälle tutkimukselle toimi hybridikustannuslaskenta, jota joskus pidetään omana kustannuslaskennan päätyyppinä samoin kuin lisäys- ja jakolaskentaa. Tässä tutkimuksessa arvioidaan hybridisyyttä ja sen vaihtoehtona modulaarisuutta kustannuslaskennan järjestelmäpiirteinä. Tutkimuskysymyksinä ovat: Miten hybridisyys ilmenee yritysten kustannuslaskennassa? Ja miten modulaarisuus ilmenee yritysten kustannuslaskennassa? Tutkielman teoriaosuus koostuu kahdesta osiosta. Aluksi perehdytään kustannuslaskennan teorioihin ja muotoihin. Toisessa osuudessa tutustutaan lähemmin hybridiin sekä modulaarisuuteen termeinä sekä laskentatoimen järjestäytymiseen. Empiirinen osuus on toteutettu haastattelemalla kahden yrityksen controllereita heidän kustannuslaskennastaan. Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Tutkimusosiossa käsiteltiin kustannuslaskentaa kahden yrityksen haastattelujen perusteella hybridisellä näkökulmalla. Molemmat yritykset käytiin läpi yksilöinä, jonka jälkeen niitä vertailtiin myös keskenään. Tutkimusosion lopuksi pohdittiin vielä modulaarisuutta yrityksien kustannuslaskennassa. Johtopäätökset päättävät työn pohtimalla hybridin sekä modulaarisuuden merkitystä laskentatoimeen ja vetämällä työn yhteen. Tutkimuksen tulosten perusteella hybridisyys on paljon läsnä yrityksen laskentatoimessa, vaikka haastateltavat eivät mieltäneet käyttävänsä hybridikustannuslaskentaa pääasiallisena laskentamuotonaan. Molemmissa tapauksissa laskentamenetelmistä löytyi viitteitä useamman kuin yhden kustannuslaskentamenetelmän käytöstä. Hybridikustannuslaskennan sijaan ilmiötä voidaan selittää tarkemmin kustannuslaskennan modulaarisuudella. Tutkimus osoittaa, että modulaarinen järjestelmä selittää paremmin hybridiä ilmiötä kustannuslaskennassa kuin hybridikustannuslaskenta.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherhybridikustannuslaskenta
dc.titleKustannuslaskennan hybridisyys ja modulaarisuus : case-tutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908143847
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysokustannuslaskenta
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysomodulaarisuus
dc.subject.ysolaskentamenetelmät
dc.subject.ysohybridit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record