Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipalus, Toni
dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorOrpana, Lari
dc.date.accessioned2019-06-27T12:00:41Z
dc.date.available2019-06-27T12:00:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64891
dc.description.abstractEpävarmuutta on havaittavissa kaikkialla, ja järjestelmäkehitykseen liittyvät epävarmuudet ovat jatkuvasti kasvavan kiinnostuksen kohteena. Perinteisesti negatiivisiksi koetut epävarmuudet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, projektien onnistumiseen ja organisaatioiden toimintaan. Tämä tutkimus selvittää järjestelmäkehityksessä koettuja epävarmuuksia ja vertailee näiden ilmenemistä. Tutkimus sisältää sekä laadullisen että määrällisen osuuden, joista laadullinen selvittää haastatteluihin pohjaavalla sisältöanalyysillä järjestelmäkehityksessä koetut epävarmuuskategoriat. Koetuista epävarmuuksista selvitetään kaikkia kategorioita yhdistävä ydinkategoria. Tutkimuksen määrällinen osa sisältää kyselyanalyysin, jonka pohjalta aikaisemmin havaittujen kategorioiden keskinäinen tärkeysjärjestys saadaan esille. Tutkimuksen tuloksia ovat 9 epävarmuuden aiheuttajien kategoriaa, jotka ovat Kommunikaatio, Teknologiat, Työvoima, Asiakkaan tarpeet, Hallinnointi, Asiakkaan taidot ja osaaminen, Tilannekuvan selkeys, Kehityksen sisäiset epävarmuudet ja Kehityksen ulkoiset epävarmuudet. Yli 20 havaittua alakategoriaa muodostavat kategorisoinnin rungon. Järjestelmäkehityksen ydinkategoriaksi havaittiin tieto, johon vaikuttavat myös taitoon liittyvät henkilökeskeiset ominaisuudet. Kategorioiden välinen koettu tärkeysjärjestys muodostui kyselyn pohjalta, nostaen esiin Hallinnoinnin, Asiakkaan tarpeet, Kommunikaation ja Asiakkaan taidot ja osaamisen eniten epävarmuutta aiheuttaviksi kategorioiksi. Tutkimus edistää epävarmuustutkimuksen kasvavaa tutkimusalaa järjestelmäkehityksen näkökulmasta.fi
dc.description.abstractUncertainties are everywhere, and uncertainties in system development has been under increasing interest. Traditionally negatively perceived uncertainties affect the behaviour of people, project’s success and organizational functions. This research investigates the uncertainties perceived in the system development and looks into them from prioritization perspective. Research includes qualitative and quantitative parts. Qualitative part includes content analysis for interviews, creating a categorization for uncertainties in system development. Analysis includes identification of the unifying core category in system development. Quantitative part consists of a survey, which quantifies the perceived importance of found categories. Research results include 9 uncertainty categories, consisting of Communication, Technologies, Workforce, Needs of customer, Management, Customer’s skills and knowledge, Situational clarity, Development: External uncertainties and Development: Internal uncertainties. Over 20 sub-categories were identified during the categorization. Information was noted as the core category in system development, affected by the characteristics of participants. Four categories were perceived as causing most uncertainty, including Management, Needs of customer, Communication and Customer’s skills and knowledge. Research contributes to the increasing body of uncertainty research, investigating it from system development perspective.en
dc.format.extent68
dc.language.isoen
dc.subject.otherISD
dc.subject.othersystem development
dc.subject.otherexplorative
dc.subject.othercategorization
dc.subject.othercore category
dc.subject.otherimportance
dc.titleExploring uncertainty from prioritization perspective in information systems development
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906273494
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoepävarmuus
dc.subject.ysohankkeet
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoprojektinhallinta
dc.subject.ysouncertainty
dc.subject.ysoprojects
dc.subject.ysosoftware development
dc.subject.ysoproject management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record