Show simple item record

dc.contributor.advisorOjakangas, Mika
dc.contributor.authorPietilä, Miia
dc.date.accessioned2019-06-25T07:34:30Z
dc.date.available2019-06-25T07:34:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64830
dc.description.abstractTutkimuksessani tarkastelen biotalouden poliittista narratiivia suomalaisessa kontekstissa. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millä tavoin ekomodernisaation diskurssi ilmenee Suomen politiikassa sekä millaisen narratiivin Suomen biotalousstrategia luo biotaloudesta. Aineistona käytän Suomen hallitusohjelmia vuosilta 1979–2015 sekä biotaloutta käsitteleviä valtionhallinnon asiakirjoja. Tärkein aineisto tutkimuksessani on vuonna 2014 julkaistu Suomen biotalousstrategia. Poliittisen kielen kontingenttiuden sekä vallan kaikenkattavuuden näkökulmiin perustuen olen koonnut tutkimukseen soveltuvan teoreettis-metodologisen kokonaisuuden, jonka avulla analysoin aineistoani. Tutkimusotteeni perustuu Michel Foucault’n tapaan ymmärtää diskursiivisia, tiedontuotantoon perustuvia valtarakenteita. Foucault’n diskurssikäsitykseen nojaten sovellan analyysissani narratiivisen tutkimuksen metodologiaa keskittyen erityisesti tarinan kautta luotuihin arvoihin, todellisuuksiin ja yhteiskunnan luontosuhteeseen. Ekomodernisaation teoria toimii tärkeänä lähtökohtana tutkimuksessani. Ekomodernisaation mukaisessa ajattelutavassa jatkuvan talouskasvun uskotaan luovan ratkaisut ympäristökriisien voittamiseksi. Analyysini osoittaa, kuinka ekomodernisaation mukainen ajattelumalli on viimeistään 1980- luvulta saakka ollut kiinteä osa suomalaista politiikkaa. Nykyisessä ympäristöpolitiikassa ekomodernisaation diskurssista poikkeavat käsitykset yhteiskunnan luontosuhteesta on rajattu poliittisen vallan ulkopuolelle. Tutkimukselleni asettamani hypoteesi siitä, että biotalous on ekomodernisaation ideologian mukainen poliittinen ilmiö, osoittautui analyysin myötä oikeaksi. Suomessa vallassa oleva biotalousnarratiivi on vahvasti ihmiskeskeinen ja keskittyy erityisesti liiketoiminnalliseen talouskasvuun, jossa luonto nähdään talouden alaisena järjestelmänä. Tutkimuksessani osoitan, kuinka Suomen biotalousstrategia esittää biotalouden sankaritarinana, jossa kaikki uhat käännetään mahdollisuuksiksi. Biotalousnarratiivin myötä markkinatalouden käsitteet, arvot ja toimintamallit ovat entistä vahvemmin vallanneet ympäristöpoliittisen diskurssikentän.fi
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.titleBiotalouden kapitalistinen sankaritarina : biotalousnarratiivi Suomen politiikassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906253415
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoluontosuhde
dc.subject.ysobiotalous
dc.subject.ysoympäristöpolitiikka
dc.subject.ysoekologinen modernisaatio
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysonarratiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record