Show simple item record

dc.contributor.advisorPuupponen, Antti
dc.contributor.authorErvasti, Aino
dc.date.accessioned2019-06-19T13:03:08Z
dc.date.available2019-06-19T13:03:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64733
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää viimeaikaista uutisointia Suomen metsien hiilinieluista ja metsien kestävästä käytöstä tunnetuissa sanomalehdissä. Metsien hiilinielut ovat olleet pinnalla uutisoinnissa jo pari vuotta ja niistä käytävää keskustelua on vauhdittanut lisääntynyt huoli ilmastonmuutoksesta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on kestävän kehityksen käsite ja aikaisempi tutkimus ilmastonmuutoksesta, hiilinieluista, metsien käytöstä ja näiden yhteydestä. Tutkimuskysymyksenä on, millä tavalla kestävän kehityksen ulottuvuudet näkyvät uutisoinnissa metsien hiilinieluista ja metsien käytöstä. Aineistona käytän Helsingin sanomien, Kalevan, Maaseudun tulevaisuuden ja Ylen uutisartikkeleja väliltä 23.5.2017–18.2.2019. Aineisto löytyi sähköisestä sanomalehtipalvelusta ePress hakusanalla hiilinielut, ja analysoitavia uutisartikkeleja rajautui lopulta yhteensä 36. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tulokset osoittavat, että hiilinielujen uutisoinnissa on erotettavissa ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus, mutta tämän aineiston pohjalta uutisointia hallitsee kaksi ensimmäistä ulottuvuutta. Tulosten perusteella ekologisesti kestävällä kehityksellä perustellaan hiilinielujen suojelemista ja kritisoidaan bioenergiaa. Toisaalta ekologisella kestävyydellä puolustetaan myös metsien lisähakkuita ja bioenergiaa. Taloudellinen kestävä kehitys näkyi aineistossa metsien käytön vaikutuksessa talouskasvuun. Sosiaalinen kestävä kehitys näkyi metsien käytön työllistävässä vaikutuksessa. Tulosten perusteella kestävästä hiilinielun tasosta ja metsien käytöstä on erilaisia näkemyksiä yhteiskunnallisten toimijoiden kesken ja etenkin ekologisesti kestävä kehitys on hiilinielu-uutisoinnissa sisäisesti ristiriitainen käsite. Tuloksissa tuli esille taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen ulottuvuuden mukaisten tavoitteiden välinen ristiriitaisuus.fi
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.titleMetsien hiilinielut ja kestävä kehitys : sisällönanalyysi lehtiartikkeleissa käydystä uutisoinnista metsien hiilinieluista ja metsien käytöstä kestävän kehityksen näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193319
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysouutiset
dc.subject.ysohiilinielut
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysometsät
dc.subject.ysoilmastopolitiikka
dc.subject.ysohakkuumäärät
dc.subject.ysokestävä metsätalous
dc.subject.ysouutisointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record