Show simple item record

dc.contributor.advisorAuvinen, Tommi
dc.contributor.authorPulliainen, Iida
dc.date.accessioned2019-06-19T06:38:31Z
dc.date.available2019-06-19T06:38:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64691
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tavoitteena on tutkia laadullisesti tekoälyn ja johtamisen suhdetta finanssialan organisaatiossa. Tarkastelussa ovat johtajien määritelmät tekoälystä ja tekoälyn ilmeneminen johtajuuden ja finanssialan tulevaisuudessa. Erityisesti tarkastelun keskiössä ovat tekoälyn tuottamat merkitykset johtajan työssä sekä tekoälyn implikaatiot johtajuudelle, nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat finanssialan organisaation keskijohto ja ylin johto. Tutkielmassa teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta eri lähtökohdasta: tekoälystä ilmiönä, tekoälystä finanssialakontekstissa sekä tekoälyn implikaatioista johtajuudelle. Tämä viitekehys toimii tulkintakehyksenä aineiston empiirisessä analyysissä. Tutkielman aineisto koostuu 11 haastattelusta, jotka tuotettiin käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelua ja jotka tehtiin kohdeorganisaatio OP Ryhmässä. Tutkielma on toteutettu osana SALP- tutkimusryhmää. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin avulla ja muodostettiin neljä eri diskurssia 1) tehokkuusdiskurssi, 2) myönteisyysdiskurssi, 3) mystisyysdiskurssi sekä 4) johtajan jatke -diskurssi. Nämä diskurssit muodostuivat haastateltavien tavoista puhua tekoälystä ja johtajuudesta ja ne kuvaavat sitä, millaisia merkityksiä tutkittu ilmiö sai sosiaalisesti konstruoituneena sekä millaista sosiaalista todellisuutta haastateltavat rakensivat ilmiön ympärille. Tutkielman tulokset osoittavat, että tekoälyyn suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Tekoälyn nähtiin keskeisesti muuttavan johtajuutta ja työelämää tulevaisuudessa. Johtajuuden uskottiin kuitenkin säilyvän ja tekoälyn uskottiin tulevan johtajuuden avuksi ja liiketoiminnan tehostajaksi. Tuloksista on havaittavissa, että tekoälyyn ja johtajuuteen liitetyt seikat olivat osin melko yhteneviä teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltyjen teemojen kanssa.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.titleTekoäly haastaa johtajuuden - oletko valmis?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193282
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysotekoäly
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysofinanssiala
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysorobotiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record