Show simple item record

dc.contributor.advisorLillie, Nathan
dc.contributor.authorWappula, Mira
dc.date.accessioned2019-06-13T07:17:38Z
dc.date.available2019-06-13T07:17:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64584
dc.description.abstractValinnanvapaus on noussut keskeiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuskeinoksi. Tämä Pro Gradu -tutkielma käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta käytyä eduskuntakeskustelua. Tutkielmassa tarkastellaan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus merkityksellistyy eduskunnan lähetekeskusteluissa vuosina 2014 ja 2017. Tutkielman aineisto koostuu kolmesta eduskunnan lähetekeskustelusta. Tutkielman teoreettis-metodologinen viitekehys pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Tutkielmassa tarkastellaan retorisen diskurssianalyysin avulla, miten eduskunnassa puhutaan valinnanvapaudesta ja minkälaisia retorisia keinoja käytetään oman argumentin vahvistamiseksi. Analyysin tuloksia verrataan joulukuussa 2014 käytyyn lähetekeskusteluun ja tarkastellaan, kuinka valinnanvapauskeskustelu on muuttunut. Valinnanvapaus merkityksellistyy eduskunnan lähetekeskusteluissa osana kolmea diskurssia. Keskusteluista on löydettävissä markkinoistumisdiskurssi, kansalaisen asema -diskurssi ja yhdenvertaisuusdiskurssi. Valinnanvapaus ei merkityksellisty diskurssien kautta yksiselitteisenä, vaan näkökulmat sisältävät eri aspekteja. Keskusteluista oli löydettävissä pääosin puolustavan retoriikan keinoja, joita kansanedustajat käyttivät hyvin monipuolisesti. Samoja keinoja voitiin myös hyödyntää vastakkaisten näkemysten vahvistamiseen. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että valinnanvapauteen liitetään useita yhteiskunnan eri osa-alueita. Valinnanvapaus merkityksellistyy samojen diskurssien kautta, vaikka keskusteluiden poliittiset kontekstit eroavat toisistaan. Kansanedustajat suhtautuvat valinnanvapauteen käsitetasolla myönteisesti, mutta käytännössä se merkityksellistyy hyvin eri tavoin.fi
dc.format.extent108
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus
dc.subject.othereduskunta
dc.subject.otherlähetekeskustelu
dc.titleSosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus eduskunnan lähetekeskusteluissa vuosina 2014 ja 2017
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906133186
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.subject.ysosote-uudistus
dc.subject.ysovalinnanvapaus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record