Show simple item record

dc.contributor.advisorSalmikangas, Anna-Katriina
dc.contributor.authorSääski, Veera
dc.date.accessioned2019-06-12T06:03:03Z
dc.date.available2019-06-12T06:03:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64537
dc.description.abstractUrheilutapahtumien järjestämisessä vapaaehtoiset ovat korvaamattoman tärkeitä. Heidän tyytyväisyyteensä kannattaa panostaa hyvän johtamisen avulla, jotta innokkaita vapaaehtoisia riittäisi myös tuleviin tapahtumiin. Helsingissä järjestettiin yksi koripallon EM-kilpailuiden alkulohkoista syksyllä 2017. Tapahtuman järjestelyissä oli mukana 420 vapaaehtoista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten kisojen vapaaehtoisia johdettiin ennen kisatapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi selvitettiin sitä, miten johtajien työnjako muodostui, millaisia haasteita vapaaehtoisten johtamisessa tuli vastaan ja millaisena vapaaehtoistoiminta urheilutapahtumissa näyttäytyy tulevaisuudessa. Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa lähestytään johtamista kuuden miesten koripallon EMkilpailuissa vapaaehtoisia johtaneen johtajan näkökulmasta. Haastateltavat toimivat kisoissa vapaaehtoisten johtajina eri rooleissa: tiiminvetäjänä, opiskelijakoordinaattorina tai palkallisena johtajana. Aineisto kerättiin yksilöteemahaastatteluilla ja se analysoitiin teoriaohjaavasti teemoittelemalla. Tutkimuksen päätulokset osoittavat, että EM-kilpailuissa vapaaehtoisten johtamisessa ja koko kisojen järjestelyissä korostui yhdessä tekeminen. Palkalliset johtajat delegoivat tehtäviä opiskelijakoordinaattoreille ja tiiminvetäjille, jotka puolestaan jakoivat vastuita edelleen vapaaehtoisille. Urheilutapahtumien vapaaehtoisten johtamisessa korostuvat tapahtuman eri vaiheissa eri asiat. EM-kisoissa ennen tapahtumaa johtaminen koostui suunnittelusta ja valmistelusta. Tapahtuman aikana vapaaehtoisten johtajan rooli oli organisoida ja koordinoida toimintaa. Tapahtuman jälkeen tärkeässä osassa oli kiittäminen. Vapaaehtoisten johtamisessa on omat haasteensa, joihin osaan voi varautua etukäteen tai reagoida viimeistään haasteen tullessa vastaan. Hyvällä johtamisella vapaaehtoisia voidaan sitouttaa mukaan vapaaehtoistoimintaan koko tapahtumaprosessin ajan. Suomessa järjestetään tulevaisuudessa sekä pieniä että suuria urheilutapahtumia, joiden järjestelyihin vapaaehtoiset on tärkeää saada sitoutettua mukaan. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuutta voidaan tukea organisoidun johtamisen avulla. Urheilutapahtumissa vapaaehtoiset toimivat yhdessä muun tapahtumaorganisaation kanssa, jossa kaikilla on taustalla yhteinen tavoite järjestää onnistunut tapahtuma. Tulevaisuudessa vapaaehtoisten johtamisessa tulee ottaa huomioon entistä tarkemmin heterogeenisen vapaaehtoisjoukon ja ammattihenkilöstön yhteistyön tukeminen. Yhteiset tavoitteet ja yhteen hiileen puhaltaminen johtavat onnistuneiden urheilutapahtumien järjestämiseen.fi
dc.description.abstractVolunteers are valuable part of sport events. It is worth to invest to their satisfaction with good leadership to ensure that enthusiastic volunteers come to events as well in the future. In fall 2017 one group of the European Basketball Championship (EuroBasket) was organized in Helsinki. There were 420 volunteers in the event. The purpose of this study was to resolve how the volunteers were led. The research focused on the leadership of volunteers in different part of the event. In addition, it was resolved how the division of labor was formed, which kinds of challenges were faced in leading volunteers and what kind of future there will be considering voluntary work in sport events in Finland. In this qualitative case study, the data was collected through six individual theme interviews of volunteers´ leaders. Interviewees had different roles in leading volunteers in the event. They operated as team leader, student coordinator or paid leader. After the interviews the research data was themed with content analysis. The main results of the research show that working together had an important role in leading volunteers and organizing the event in EuroBasket. The division of labor in leading the volunteers was following managers delegated tasks to the team leaders and the student coordinators who shared responsibilities further to the volunteers. In different stages of the event different things were emphasized in leading of the volunteers. Before the event leaders of the volunteers planned and prepared. During the event the role of leaders was to organize and coordinate activities. After the event it was important to thank volunteers. There were also some kinds of challenges to lead volunteers in the event. To some of these challenges it was possible to prepare in advance or react when they happened. Also, it would have been possible to improve commitment of the volunteers during the whole event process. In the future there will be organized both local and major sport events in Finland. The case study indicated that it is very important to commit volunteers to come volunteering also in the future. We need organized leading of the volunteers so that the enthusiastic volunteers will take part in the future events. In the events volunteers work together with the paid staff as equals and they all have the same goal. In the future leaders should support more precisely the collaboration with heterogeneous group of volunteers and paid staff. The common goals and working together will help to organize successful events also in the future.en
dc.format.extent116
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheilutapahtumat
dc.title"Me kaikki tehdään sitä yhdessä" : tapaustutkimus vapaaehtoisten johtamisesta vuoden 2017 koripallon miesten EM-kilpailuiden Helsingin alkulohkossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906123139
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysovapaaehtoiset
dc.subject.ysoliikuntatapahtumat
dc.subject.ysojohtaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record