Show simple item record

dc.contributor.advisorAhonen, Pertti
dc.contributor.authorPietilä, Pekka
dc.date.accessioned2019-06-06T09:50:06Z
dc.date.available2019-06-06T09:50:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64410
dc.description.abstractTämä tutkielma luo kuvan 1990-luvulla, aivojen vuosikymmenellä (Decade of the Brain), tapahtuneesta paradigmamuutoksesta psykiatrian historiassa. Vaikka biologisen psykiatrian toinen aalto oli kasvattanut suosiotaan jo edelliset kaksi vuosikymmentä, vasta 1990-luvulla tietoisuus psyykeen biologisista tekijöistä sekä poliittinen lobbaus aivojen kuvantamismenetelmistä ja farmakologisista interventioista kasvoi eksponentiaalisesti. Tätä muutosta kuvastaa selkeimmin Yhdysvaltain Decade of the Brain -aloite vuodelta 1990 sekä EU:n vastaava vuodelta 1992. Tämän tason muutos kansainvälisessä diskurssissa ei voinut olla vaikuttamatta myös kaikkiin psykiatrian lähialoihin, eikä psykiatrian historia ollut tässä mielessä mikään poikkeus. Tutkimalla kolmen keskeisen psykiatrian ja lääketieteen historioitsijan monografiateoksia, jotka julkaistiin kyseisellä vuosikymmenellä, pystymme analysoimaan tapahtuneiden muutosten eriasteisia vaikutuksia yhden tieteenalan sisällä. Roy Porter, Andrew Scull ja Edward Shorter ovat kunnioitettuja ja asemansa vakiinnuttaneita vaikuttajia tutkimuskentällään. Tarkastelemalla heidän teoksiaan, pystymme hahmottamaan muutoksen, joka näkyy eri tasoilla ja erilaisissa diskursiivisissa ympäristöissä, tiivistyen biologisen psykiatrian käsitteen ja sen kasvavan yhteiskunnallisen merkityksen ympärille. Shorterin ollessa innokas omaksumaan uuden paradigman, Porter suhtautui siihen ristiriitaisesti, ja Scull jätti sen suurelta osin huomiotta koko vuosikymmenen ajan. Analyysini kuitenkin osoittaa, että heistä jokaisen ajatusmallit muuttuivat vuosikymmenen kuluessa ja nämä muutokset voidaan jäljittää 1990-lukua dominoineeseen neuro-puheeseen. Tutkimukseni toimii myös esimerkkinä siitä, miten ja missä tahdissa tieteellinen ajattelu muuttuu ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.fi
dc.description.abstractThis thesis demonstrates the paradigm shift in the history of psychiatry during the decade of the brain, the 1990s. Even as the second wave of biological psychiatry had been on the rise over the previous two decades, the 1990s saw an exponential increase in the public awareness and political lobbying of brain imaging techniques and pharmacological interventions towards the human psyche, most prominently illustrated by the Decade of the Brain initiative of the USA (1990) and, later, the EU (1992). This level of change in international discourse most definitely affected all connected scientific disciples, and the history of psychiatry was no exception. By examining the monographic works of three prominent historians of psychiatry and medicine published during the decade, it is possible to highlight the varying degrees of influence these changes had inside their discipline. Roy Porter, Andrew Scull and Edward Shorter were (and still are) all acclaimed and established voices in the field. By examining their works, we can discern a shift of thought, operating on different levels and in various discursive environments, but all converging around the concept of biological psychiatry and its rising influence in society at large. Whereas Shorter was explicitly eager to embrace the new paradigm, Porter remained more ambivalent and Scull continued to ignore the subject for much of the decade. Careful analysis shows that they all exhibited changing modes of thought that could be attributed to the all-pervasive neuro-talk of the decade. The study also functions as an example of how and at what pace scientific thought changes and evolves, in co-existence with the society it is embedded in.en
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherhistory of psychiatry
dc.subject.otherbiological psychiatry
dc.subject.otherDecade of the Brain
dc.subject.otherparadigm shift
dc.titleEmbrace the inevitable : a paradigm shift in history of psychiatry during the Decade of the Brain
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906063054
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYleinen historiafi
dc.contributor.oppiaineGeneral Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3033
dc.subject.ysoparadigmat
dc.subject.ysopsykiatria
dc.subject.ysoneurotieteet
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysooppihistoria
dc.subject.ysotieteenhistoria
dc.subject.ysohistoriankirjoitus
dc.subject.ysoparadigms
dc.subject.ysopsychiatry
dc.subject.ysoneurosciences
dc.subject.ysohistory
dc.subject.ysohistory of science and learning
dc.subject.ysohistory of science
dc.subject.ysohistoriography
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record