Show simple item record

dc.contributor.advisorKurkela, Jari
dc.contributor.authorKaarnalehto, Elisa
dc.contributor.authorKinnunen, Veera
dc.date.accessioned2019-06-04T07:21:08Z
dc.date.available2019-06-04T07:21:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64297
dc.description.abstractUnella on tärkeä merkitys pitkäkestoisen muistin tehokkaassa toiminnassa. Tyypillisesti pitkäkestoinen muisti jaetaan toimintatapamuistiin, joka sisältää taidot ja toimintatavat sekä asiamuistiin, joka puolestaan sisältää tietomuistin ja tapahtumamuistin. Tietomuisti sisältää yleistä faktatietoa, kun taas tapahtumamuisti sisältää aikaan ja paikkaan sidoksissa olevia kokemuksia. Uni sen sijaan jaetaan perusuneen (engl. non rapid eye movement sleep eli NREM) sekä vilkeuneen (engl. rapid eye movement sleep eli REM). Unessa esiintyy myös erilaisia mikrorakenteita. Asiamuistiin luokiteltavissa olevan tiedon omaksumisessa ja konsolidaatiossa keskeisessä asemassa ovat kaksi perusunen mikrorakennetta: unisukkulat ja hidasaallot. Yksi keskeinen perusunen mikrorakenne on myös K-kompleksi. Sen merkitystä asiamuistin toiminnassa ei kuitenkaan juurikaan ole tutkittu. Tässä tutkimuksessa mittasimme koehenkilöiden unta polysomnografialla kolmena peräkkäisenä yönä. Lisäksi mittasimme heidän tietomuistinsa toimintaa Rey Auditory Verbal Learning Test -nimisellä testillä sekä tapahtumamuistin toimintaa Logical Memory -nimisellä testillä. Koehenkilöt suorittivat testit toisen mittausyön jälkeisenä mittauspäivänä. Lisäksi kolmannen mittausyön jälkeisenä mittauspäivänä suoritettiin vielä viivästetyt mieleenpalautukset. Tuloksemme osoittivat, että uuden tiedon oppiminen ei vaikuta K-kompleksimäärään, vaan K-kompleksimäärä on yksilöllinen ominaisuus, joka vaikuttaa asiamuistiin. Mitä korkeampi yksilölle ominainen K-kompleksimäärä on, sitä paremmin hän omaksuu tietomuistiin luokiteltavissa olevaa tietoa. Näin ollen tutkimuksemme lisäsi tietoa unen ja asiamuistin välisistä yhteyksistä. Arvelemme, että K-kompleksien merkitys asiamuistin toiminnassa selittyy K-kompleksien, hidasaaltojen ja unisukkuloiden toiminnallisella yhteydellä. Lisäksi tuloksemme viittaavat siihen, että tietomuisti hyötyy pääosin perusunesta ja tapahtumamuisti vilkeunesta. Tutkimuksemme siis osoitti paitsi sen, että K-kompleksiaktiivisuudella saattaa olla hyvinkin merkityksellinen asema asiamuistin toiminnassa, myös sen, että asiamuistin kahden osa-alueen toimintaan näyttäisivät vaikuttavan eri unen osa-alueet.fi
dc.description.abstractSleep has an important role in the efficient functioning of long-term memory. Long-term memory is generally divided into procedural and declarative memory. Procedural memory comprises skills and procedures, whereas declarative memory comprises semantic and episodic memories. Semantic memories comprise factual information and episodic memories comprise time and place specific memories. Sleep, for its part, is divided into non-rapid eye movement (NREM) sleep and rapid eye movement (REM) sleep. Within the NREM and REM sleep, there are different microstructures. Central to the encoding and consolidation of declarative memories is the functioning of two NREM sleep microstructures: spindles and slow oscillations. However, it remains almost completely unexamined whether another important NREM microstructure, K-complex, has a role in the functioning of declarative memory. In this study, we measured the participants’ sleep via polysomnography (PSG) in three subsequent nights. Additionally, we measured their semantic memory via Rey Auditory Verbal Learning Test and episodic memory via a test named Logical Memory. The participants conducted the tests on the day after the second night’s PSG recordings. Furthermore, the participants conducted delayed recalls on the day after the third night’s PSG recordings. The results of our study showed that the K-complex quantity is not affected by the encoding of declarative information but rather, the K-complex quantity is an individual feature that affects the declarative memory. The higher the individual’s baseline quantity of K-complexes, the better their semantic learning potential. Our results therefore added to the knowledge of the connections between sleep and declarative memory by showing that the activity of K-complexes is also relevant to the functioning of declarative memory. We speculate that the importance of K-complexes on the declarative memory functions might be explained by the intertwinement of K-complexes, slow oscillations, and spindles. In addition, our results indicated that semantic memory mainly benefits from NREM sleep, whereas episodic memory benefits from REM sleep. Thus, our study not only showed that the K-complex activity may have an important role in the functioning of semantic memory, but also that different sleep-dependent processes underlie the two declarative memory components.en
dc.format.extent59
dc.language.isoen
dc.subject.otherpolysomnography
dc.subject.otherK-complex
dc.subject.otherdeclarative memory
dc.subject.othersemantic memory
dc.subject.otherepisodic memory
dc.titleThe connections between K-complex activity and the functioning of declarative memory
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906042907
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysouni (lepotila)
dc.subject.ysomuisti (kognitio)
dc.subject.ysosleep
dc.subject.ysomemory (cognition)
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record