Show simple item record

dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorPiila, Noora
dc.date.accessioned2019-05-27T09:12:08Z
dc.date.available2019-05-27T09:12:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64205
dc.description.abstractKekseiset sidosryhmät odottavat enenevässä määrin yritysten hillitsevän niin kutsuttuja scope 3 kasvihuonekaasupäästöjään, eli yrityksen arvoketjussa syntyviä epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä (WRI/WBCDS, 2011). Yritykset kohtaavat kuitenkin lukuisia haasteita pyrkiessään jalkauttaamaan päästöjen raportointi- ja hillintäkäytäntöjä arvoketjuunsa (McKinnon, 2010; Patchell, 2018). Kestävän toimitusketjujen hallinnan käytännöt tarjoavat apua moniin näistä haasteista (Patchell, 2018). Tämä kvalitatiivinen tapaustutkimus perehtyy edellytyksiin soveltaa kestävän toimitusketjujen hallinnan periaatteita tavaroiden ja palveluiden hankinnasta, sekä kuljetuksista ja jakelusta (ylävirta) aiheutuvien scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen hillintään metsäsektorilla toimivan suuryrityksen UPM:n arvoketjussa. Tutkimus keskittyy kahteen tutkimusalueeseen, jotka ovat: ’Kestävään toimitusketjujen hallintaan sisältyvien vihreän hankinnan ja vihreän logistiikan prosessien mukauttaminen edistämään scope 3 kasvihuonekaasupäästöjen hillintää’, sekä ’ostajan ja toimittajan näkökulmat käytännön kestävän toimitusketjujen hallinnan keinoihin, joilla scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä voidaan hillitä UPM:n arvoketjussa’. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään scope 3 kasvihuonekaasupäästöjen hillintää kestävän toimitusketjujen hallinnan kautta kuvaavaa prosessikaaviota, joka on koostettu alan aiemmissa tutkimuksissa kehitetyistä teoriakomponenteista. Ensimmäisen tutkimusalueen puitteissa esitetään käytännön lähestymistavat, joilla scope 3 päästöjä voidaan hillitä vihreiden hankintojen ja vihreän logistiikan keinoin. Toisen tutkimusalueen osalta perehdytään paitsi yleisiin vastuullisuuden johtamisen keinoihin, myös sekä ostajan että toimittajan kannalta hyödyllisten vihreiden tietojärjestelmien kehittämiseen ja tapoihin edistää scope 3 -päästöraportointia. Tutkimuksen löydökset on koostettu kattavaan prosessikaavioon, joka havainnolistaa hankinnoista ja logistiikasta aiheutuvien scope 3 kasvihuonekaasupäästöjen hillintää UPM:n arvoketjussa.fi
dc.description.abstractKey stakeholders are increasingly expecting companies to manage their scope 3 emissions, referring to the indirect greenhouse gas emissions of the corporate value chain (WRI/WBCDS, 2011). However, companies face numerous challenges relating to the engagement of chain members in emissions reporting and mitigation (McKinnon, 2010; Patchell, 2018). Many of these challenges can be addressed through the practices of Sustainable Supply Chain Management (SSCM) (Patchell, 2018). The present qualitative case study explores the opportunities of applying SSCM practices in mitigating scope 3 emissions from purchased goods and services and upstream transportation and distribution in the supply chain of UPM, a large company operating in the Forest-Based Sector. The study addresses the following two research tasks: ‘Adapting the Sustainable Supply Chain Management processes of green purchasing and green logistics to promote the objective of scope 3 mitigation’, and ‘Investigating the practical measures of facilitating scope 3 mitigation with Sustainable Supply Chain Management from both the buyer’s and the supplier’s perspective in UPM’s supply chains’. A process chart of mitigating scope 3 emissions with SSCM practices, synthesised for the purposes of the present study from existing theoretical components, is applied as a theoretical framework. With regard to the first research task, figures presenting a practicable process of mitigating scope 3 emissions through green purchasing and green logistics are developed. In reference to the second research task, practical measures relating to the overall process of reaching sustainability objectives through sustainability management, the development of green information systems beneficial to both buyers and suppliers, and the improvement of scope 3 emissions reporting, are identified. All findings are synthesised into a comprehensive process chart of mitigating scope 3 emissions from purchased goods and services and upstream transportation and distribution in UPM’s supply chains.en
dc.format.extent105
dc.language.isoen
dc.subject.otherSustainable Supply Chain Management
dc.subject.otherScope 3
dc.subject.otherValue chain emissions
dc.subject.otherGreen purchasing
dc.subject.otherGreen logistics
dc.subject.otherForest-Based Sector
dc.titleApplying sustainable supply chain management practices in mitigating scope 3 greenhouse gas emissions in UPM’s value chain : a case study
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905272813
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysotoimitusketjut
dc.subject.ysosupply chains


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record