Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena
dc.contributor.authorKattilakoski, Jasmine
dc.date.accessioned2019-05-24T06:14:15Z
dc.date.available2019-05-24T06:14:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64165
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 6-vuotiaiden lasten toiveammatteja ja heidän perustelujaan niille. Lisäksi selvitän heidän käsityksiään toiveammattiensa sukupuolittuneisuudesta. Pyrkimyksenä on tuoda lasten ääni kuuluviin ja heidän ajatuksensa aiheesta esille. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusotteeltaan fenomenografinen. Aineistonkeruumenetelmänä käytän puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto kerättiin eräässä Helsingin alueen päiväkodissa syksyllä 2018 ja se koostuu kahdestatoista 6-vuotiaan lapsen yksilöhaastattelusta. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä siällönanalyysilla. Tuloksista ilmenee lasten toiveammateille viisi erilaista yläluokkaa: ruumiilliset ammatit, ammattiurheilijat, auttavat ammatit, opetusammatit ja luovat ammatit. Lapset perustelivat toiveammattejaan kivaksi kokemisella ja toiminnasta tykkäämisellä, muiden auttamisella ja hoitamisella, omilla kokemuksillaan ja harrastuksillaan, sekä toiveammattien työtehtävillä. Lapset pitivät joitakin ammatteja ominaisempina joko miehille tai naisille. Kaikki lapset olivat kuitenkin sitä mieltä, että ammatissa voi työskennellä molempien sukupuolten edustajat. Tuloksista voidaan päätellä, että lasten toiveammattivalinnoissa painottuvat lasten omiin kokemuksiin ja mielenkiinnonkohteisiin liittyvät asiat. Myös lasten käsitykset ammattien sukupuolittuneisuudesta ovat saaneet vaikutteita lasten omista kokemuksista, havainnoista ja ympäristöstä.fi
dc.format.extent84
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title6-vuotiaiden toiveammatit ja niiden sukupuolittuneisuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905242776
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysosegregaatio
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoammatit
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysosukupuoliroolit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record