Show simple item record

dc.contributor.advisorPirinen, Hanna
dc.contributor.authorRuokolainen, Tanja
dc.date.accessioned2019-05-17T13:28:18Z
dc.date.available2019-05-17T13:28:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64046
dc.description.abstractTämä tutkielma on arkkitehdin ammatillisen näkökulman ja siihen yhdistettävän taidehistorian erityisasiantuntemuksen yhdistävä luonteeltaan kartoittava, rakennushistoriallisesti ajoittava ja tarkastelualueeseen kuuluvia erityiskysymyksiä arvioiva ja ennallistava kaksiosainen kansiomuotoinen maisterintutkielma. Kohteena ovat Jyväskylän opettajaseminaarin rakennuskanta ja puutarha historiallisine vaiheineen sekä erityisesti Moirislampena tunnetun puutarha-alueen vaiheet ja ennallistamisen suunnittelu. Tutkielman ensimmäisen osan muodostaa seminaarin rakennusten pienoismallin rakentamista varten tehty dokumentoiva kartoitustyö, jossa on koottu yhteen hajanainen asemakaavaan, rakennuksiin ja puistoon liittyvä aineisto. Rakennuksia koskevat perustiedot on koottu rakennuskohtaisiksi kokonaisuuksiksi. Tämän laajan dokumentaatioaineiston pohjalta rakensin vuoden 1920 kampusaluetta kuvaavan pienoismallin vuonna 2002. Pienoismalli on nähtävillä Jyväskylän yliopiston tiedemuseon näyttelykeskus Soihdussa. Tutkielman toinen osa on alkuperäisen Moirislammen palauttamiseksi laadittu ennallistamissuunnitelma. Tämä lampi on lähes täysin kadonnut maisemasta. Ennallistamissuunnitelmaa koskevassa osassa tärkeä rooli on piirroksina toteutetulla lammen ja siihen kytkeytyvän puutarhan konkreettisella visuaalisella havainnollistuksella, jonka mukaan alue on uudistettavissa viihtyisäksi oleskelu- ja oppimisympäristöksi niin yliopistoyhteisön kuin ympäröivän kaupungin ja matkailunkin tarpeita ajatellen. Kaupunkikulttuurin uusin trendi, elämyksellisyyttä korostavat ns. boutigue-festivaalit, soveltuu erinomaisesti historiallisten rakennusten ympäröimään historialliseen puistoon. Pienoismalliprojektissa ja Moirislammen puiston ennallistamissuunnitelmassa hyödynnetty menetelmä rakentuu suunnittelututkimuksen viitekehykselle. Tutkielmassa sovelletaan historiallista lähdeaineistoa käytännön suunnittelutyöhön, jossa esitetään vertaillen vaihtoehto tehtävän toteuttamiseksi. Pohjana toimii Seminaarinmäen rakennuskantaa dokumentoiva arkisto- ja kuva-aineisto sekä aiempi arkkitehtuurin, puutarhojen ja vesielementtien kulttuurihistoriallinen tutkimus. Moirislammen ennallistamisen osalta vertailevaa materiaalia on etsitty hyvistä suunnittelukäytännöistä nykypäivään asti. Keskeistä tutkielmassa on tehtävään liittyvän yksityiskohtaisen tiedon, kuten asemakaavojen, piirustusten ja kuvamateriaalin sisältämän tiedon arviointi ja käyttö tutkimus- ja ennallistamistehtävän toteuttamisessa.fi
dc.format.extent174
dc.language.isofi
dc.subject.otherJyväskylä
dc.subject.otherSeminaarinmäki
dc.subject.otherMoirislampi
dc.subject.other1800-luku
dc.subject.other1900-luku
dc.titleJyväskylän opettajaseminaarin kampusalue kulttuurihistoriallisena perintönä : selvitystyö pienoismallia varten & Moirislammen ennallistamissuunnitelma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905172673
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi310
dc.subject.ysoentistäminen
dc.subject.ysoennallistaminen
dc.subject.ysokampukset
dc.subject.ysoviherympäristö
dc.subject.ysopuistot
dc.subject.ysopuutarhat
dc.subject.ysopienoismallit
dc.subject.ysoarkkitehtuuri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record