Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorKuhalampi, Mikko
dc.date.accessioned2019-05-17T07:02:47Z
dc.date.available2019-05-17T07:02:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64023
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan Ohjelmistotuotantolinjojen (Software product lines) ja komponenttien uudelleenkäytön (Component reuse) vaikutuksia yrityksen kyvykkyyteen ja kilpailukykyyn. Toimintatapa liittyy olennaisesti myös uuden liiketoiminnan luomiseen ja yrityksen kykyyn hallita ohjelmistoprosesseja. Teoreettisena pohjana tutkielmalle käytetään ohjelmistotuotantolinjoihin ja ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttöön liittyvää aiempaa tutkimustietoa. Tutkielman kirjoittamisen aikana kirjoittaja toimi osana rekrytoinnin SaaS-palvelua tarjoavan yrityksen projektia, jossa tavoitteena on tuotevalikoiman laajentaminen kilpailuedun saamiseksi markkinalla. Kilpailu ohjelmistoliiketoiminnassa on kiihtynyt niin kovaksi, että yritysten täytyy jatkuvasti etsiä uusia tapoja kasvattaa liiketoimintaansa ja sitouttaa asiakkaitaan. Yritysten täytyy pystyä tuottamaan asiakkaalle aitoa lisäarvoa tarjoamalla pitkälle kehitettyä palvelua ja sopivia tuotteita heidän tarpeisiinsa. Tässä tutkielmassa käytiin läpi ohjelmistotuotantolinjojen käytön merkitys ja aiempi tutkimustieto aiheesta, sekä pyritään selvittämään ohjelmistotuotantolinjojen sekä komponenttien uudelleenkäytön vaikutus yrityksen kyvykkyyteen sekä kilpailukykyyn. Tutkimuskysymyksinä toimivat: miten ohjelmistotuotantolinjat ja komponenttien uudelleenkäyttö vaikuttavat organisaatioiden kyvykkyyteen ja kilpailukykyyn, mitä hyötyjä ja haittoja näillä toimintatavoilla on, mitkä ovat uudelleenkäytön vaikutukset uusien tuotteiden kehitykseen, ja miten yritykset hyödyntävät näitä toimintatapoja. Empiriaosiossa haettiin vastauksia näihin kysymyksiin kvalitatiivisen haastattelututkimuksen avulla. Tutkimus suoritettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, ja siinä haastateltiin viiden eri SaaS-palveluita ja ohjelmistoprojekteja tarjoavien yritysten henkilöstöä. Tutkimus osoitti, että tutkittujen toimintatapojen implementointi ja niiden hyödyntäminen vaatii koko organisaation sitoutumista. Ohjelmistotuotantolinjat ja komponenttien uudelleenkäyttö toimintatapoina muun muassa tehostavat yrityksen ohjelmistokehitystä, mahdollistavat helpomman työvoiman liikkumisen yrityksen sisällä, ja tuovat tuotteille luotettavuutta ja laatua. Toisaalta nämä toimintatavat voivat myös hidastaa yrityksen kykyä reagoida tapahtuviin muutoksiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää toimintatapojen hyödyt ja haitat, sekä ymmärtää niiden vaikutuksia yrityksen kilpailukykyyn ja kyvykkyyteen.fi
dc.description.abstractThis thesis evaluates the impacts of the utilization of Software product lines (SPL) and component reuse on capabilities and competitiveness of an organization. The SPL method is closely linked to new product development and the ability of a company to manage software processes. While writing this paper, the author was working in a company offering SaaS-based products in B2B market. The project group aims at achieving competitive advantage to the firm through growing its product portfolio and to ensure that the customers will stick as customers in the future as well. The competition in software business is fierce, and the companies are forced to create new ways to do business in order to keep up with the development. Solutions really need to bring value to its customers and bind them tightly to the provider. In this thesis, software product lines were approached as an asset in the software product process – the research questions being: How the utilization of Software product lines and component reuse affects organizations’ capabilities and competitiveness, what are the benefits and shortcomings of the method, what is the impact of component reuse on the efficiency of new product development, and how the companies utilize the methods. The software development process itself is crucial for the success of a company in keeping up with the constant change. In the thesis, the terms of SPL and new product development were explained, as well as the relationship that they have. Also, the link between capabilities, competitiveness and software product lines was explained. In the empirical part, several companies working with different software as a service – products and development projects, were interviewed about the usage and possibilities of SPL and reuse. This was done through executing semi-structured theme interviews, where the respondents of five different companies were interviewed. The re-sults showed, that the efficient utilization of these methods require commit-ment throughout the company. Implementing SPL and reuse gives the company benefits in development efficiency, movement of workforce and product quality, for example. The goal of this research was to find out the benefits and shortcomings of the method and discover the impacts that the utilization of the method has on organizations’ capabilities and competitiveness.en
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherSaaS
dc.subject.othersoftware product lines
dc.subject.othersoftware components
dc.subject.othercomponent reuse
dc.titleSoftware product lines and component reuse : impact on capabilities and competitiveness of an organization
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905172652
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoohjelmistoliiketoiminta
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysotuottavuus
dc.subject.ysotuotekehitys
dc.subject.ysotuotesarjat
dc.subject.ysokilpailuetu
dc.subject.ysoohjelmistotuotanto
dc.subject.ysosoftware business
dc.subject.ysosoftware development
dc.subject.ysoproductivity
dc.subject.ysoproduct development
dc.subject.ysoproduct lines
dc.subject.ysocompetitive advantage
dc.subject.ysosoftware engineering
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record