Show simple item record

dc.contributor.advisorLönnroth, Harry
dc.contributor.authorHartikainen, Sella
dc.date.accessioned2019-05-09T06:17:28Z
dc.date.available2019-05-09T06:17:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63845
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on selvittää ruotsinkielisten jyväskyläläisten kokemuksia ja mielipiteitä yksikielisessä kaupungissa asumisesta, ja millainen kielellinen identiteetti heillä on. Haluan myös lisätä tietoa Jyväskylän ruotsinkielisistä asukkaista tutkimukseni avulla. Pyrin löytämään vastauksia kysymyksiin kuten ”Miksi Jyväskylässä asuu ruotsinkielisiä ihmisiä?”, ”Millaista heidän arjen kielenkäyttönsä on?” ja ”Millainen kieliryhmäkuuluvuus heillä on?”. Aineisto koostuu 10 kyselylomakevastauksesta, joihin äidinkieleltään ruotsinkieliset jyväskyläläiset ovat vastanneet. Lomakkeissa oli 20 kysymystä, jotka koostuivat sekä avoimista että monivalintakysymyksistä. Tutkimusmenetelmänä käytin laadullista sisällönanalyysiä, jonka avulla analysoin tuloksia yksityiskohtaisesti teorian ja käsitteiden pohjalta. Tutkimustulokset osoittavat, että Jyväskylässä asuvilla äidinkieleltään ruotsinkielisillä henkilöillä on vahva ruotsinkielinen tai suomenruotsalainen kielellinen sekä kulttuurillinen identiteetti ja että he kokevat yhteenkuuluvuutta sekä Jyväskylän suomenkielisen että ruotsinkielisen väestön kanssa. Puolet ruotsinkielisistä jyväskyläläisistä kutsuvat tutkimustulosteni mukaan itseään kaksikielisiksi ennemmin kuin yksikielisesti ruotsinkielisiksi. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet henkilöt puhuvat myös sujuvaa suomea. Jyväskylässä asuvat ruotsinkieliset asuvat Jyväskylässä töiden tai perheen takia.fi
dc.format.extent21
dc.language.isosv
dc.subject.otherspråkö
dc.subject.otherJyväskylä
dc.subject.otherspråkgruppstillhörighet
dc.titleJyväskylä som språkgemenskap : svenskspråkiga Jyväskyläbors tankar och erfarenheter om att bo i en finskspråkig stad
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905092508
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysoruotsinkieliset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record