Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtonen, Kati
dc.contributor.authorKoski, Kalle
dc.date.accessioned2019-04-26T06:22:05Z
dc.date.available2019-04-26T06:22:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63631
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkielma käsittelee nuorten urheilijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä urheilun arvopohjasta ja dopingista urheilun moraalisena kysymyksenä. Tutkimus on tyyliltään hermeneuttis-laadullinen tapaustutkimus, jossa pyritään ymmärtämään urheilun arvopohjan nykytilaa nuorten urheilijoiden silmin, sekä luomaan kattavan kuvan dopingilmiöstä eri näkökulmista painottaen nuorten mielipiteitä. Tutkimus ei pyri antamaan tarkkoja vastauksia, vaan tarkastelee urheiluun liittyviä eettisiä ja moraalisia tulkintoja, joita nuoret urheilijat siitä tekevät. Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus rakentuu urheiluun liittyvän etiikan ja moraalin, sekä dopingilmiön historian, määrittelyn ja erilaisten näkökulmien tarkastelulla. Sen avulla pyritään rakentamaan kattava kuva urheilun arvopohjasta ja dopingista urheilun moraalisena kysymyksenä. Itse tutkimusaineisto muodostuu eri ikäluokkia edustavien länsisuomalaisten yleisurheilevien nuorten antamista haastatteluista, jotka on analysoitu laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaan. Nuoret urheilijat käyvät haastatteluissa läpi omaan urheilemiseensa ja urheiluun yleisesti liittyviä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, sekä kertovat mielipiteensä ja ajatuksensa dopingista moraalisena kysymyksenä. Nuoret kokevat urheilun itselleen merkitykselliseksi ja itsearvoiseksi toiminnaksi, joka vastaa edelleen nykypäivänkin urheiluun liitettävää perinteistä hyvää kertomusta. Urheilu koetaan kasvatukselliseksi ja rehelliseen elämäntapaan tukevaksi toiminnaksi, jonka oikein toteuttamalla nähdään olevan moraalisesti hyvää. Nuoret eivät kuitenkaan koe urheilun arvopohjan toteutuvan täysin samalla tavalla huippu-urheilun tasolla, mikä aiheuttaa moraalisia lieveilmiöitä kuten doping. Doping itsessään näyttäytyy nuorille vahvasti negatiivisena, epärehellisenä ja ristiriitaisena toimintana, joka sotii urheilun perusarvoja vastaan. Tästä huolimatta huippu-urheilijoiden ratkaisuita pystytään ymmärtämään, ja nuoret osaavat hahmottaa dopingilmiöön liittyen useita eri näkökulmia.fi
dc.description.abstractThis Master’s thesis addresses young athletes’ opinions and attitudes towards traditional values of Sport and doping as moral question of Sports. The research is hermeneutic-qualitative case-study and aims to understand the current value base of Sports from the perspective of young athletes. It also aims to create good understanding of doping as a phenomenon from different points of view. Idea is to examine and understand young athletes’ interpretations on ethics and moral of Sport. Theoretical background of this study includes ethics and morals of Sport and history and definition of doping. It also handles the different already existing viewpoints of doping. Theory aims to form wide picture on the values of Sport and doping as moral question of Sport. Data of the study itself consists of the interviews of Finnish young athletics athletes. Data is analysed with qualitative methods. In the interviews the young athletes talk about the moral and ethical questions that they associate with Sports and their opinions and attitudes on doping as a moral question of Sports. Study finds that the young athletes consider sports as a meaningful content of their lives, that still corresponds to traditional values of Sport. They consider it as educational activity that supports honest way of living and if done correctly, also could be seen as morally good activity. However, young athletes don’t feel that the same values apply to professional sports completely. This leads to many moral problems such as doping. They consider doping itself as negative, unfair and conflicting activity that is against the basic nature of sports. Even so, the young athletes can still understand the problematics that are linked to doping and feel empathy and understanding towards the athletes that use doping.en
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.subject.otherarvopohja
dc.title"Doping-pelleily" urheilun hyvän kertomuksen tiellä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904262292
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysodoping
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysonuoret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record