Show simple item record

dc.contributor.advisorViitasalo, Katri
dc.contributor.authorHolappa, Taina
dc.date.accessioned2019-04-25T06:13:37Z
dc.date.available2019-04-25T06:13:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63606
dc.description.abstractTutkielma tarkastelee nuorten taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tässä tutkimuksessa taloudelliset toimintamahdollisuudet käsitetäänyhdistelmäksiasenteita, tietoja, taitoja ja itsetehokkuutta rahan hallintaa koskevien yksilön tilanteeseen parhaalla tavalla soveltuvien päätösten tekemiseksi. Taloudelliset toimintamahdollisuudet realisoituvasitä mahdollistavassa ympäristössä, jossa tulee olla mahdollisuus päästä myös tarkoitusten mukaisten taloudellisten palvelujen piiriin. Tutkimuskysymyksiksi on asetettu kaksi kysymystä: mitkä tekijät vaikuttavat nuorten taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin sosiaalitieteitä koskevien tutkimusten perusteella ja miten nuorten taloudellisia toimintamahdollisuuksia on voitu edistää sosiaalityön keinoin tutkimusten perusteella. Tutkielman kohdetta taustoitetaan tarkastelemalla sosiaalityön suhdetta ihmisten taloudellisiin kysymyksiin sekä nuorten taloudellista toimijuutta tutkimuskohteena. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii toimintamahdollisuuksien teoria. Tutkielmassa on käytetty aineistona yhteensä 21 sosiaalitieteitä koskevaa kansainvälistä tutkimusta, jotka on julkaistu vuosien 2009–2018 aikana. Aineiston analysointi toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensin teemoitellaan aineistosta esiin nousevia aiheita kahden eri tutkimuskysymyksen kautta erikseen. Tutkielmassa nuorten taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin vaikuttavina tekijöinä jäsennetään neljä teemaa: nuorten yksilölliset ominaispiirteet, nuorten erityisen tuen tarve, vanhempien vaikutus sekä koulutus ja työ. Tutkielmassa sosiaalityön keinoina edistää nuorten taloudellisia toimintamahdollisuuksiin paikannetaan interventioita, joita on toteutettu kolmessa erilaisessa kontekstissa: heikossa asemassa olevat nuoret Amerikan Yhdysvalloissa, lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina olleet nuoret Amerikan Yhdysvalloissa sekä kehitysmaissa asuvat nuoret. Toisessa vaiheessa tutkimusaineistoa analysoidaan rakentamalla tutkimusten keskeisistä tuloksista kriittinen tulkitseva synteesi. Tutkimuksen tulokset raportoidaan kolmessa tasossa: nuorten taloutta koskevien tavoitteiden määrittelemistä käsittelevä tutkimus, nuorten taloudellisten toimintamahdollisuuksien tilaa käsittelevä tutkimus ja nuorten taloudellisten toimintamahdollisuuksien edistämiseen kohdistuvien interventioiden tutkimus. Tutkielman johtopäätöksissä vastataan tiivistettynä tutkimuskysymykseen ja reflektoidaan tutkimuksen tulosten keskeistä antia sosiaalityön tutkimukselle ja käytännön työn kehittämiselle.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.othertaloudelliset toimintamahdollisuudet
dc.titleSystemaattinen kirjallisuuskatsaus nuorten taloudellisista toimintamahdollisuuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904252271
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysosystemaattiset kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysointerventio
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record