Show simple item record

dc.contributor.authorSurakka, Sanna
dc.date.accessioned2019-03-26T08:25:13Z
dc.date.available2019-03-26T08:25:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63277
dc.description.abstractMielenterveyden on todettu olevan aikamme haaste. Tutkimusten perusteella noin 30 prosenttia Euroopan työikäisestä väestöstä on kärsinyt jostain mielenterveyden ongelmasta viimeisen vuoden aikana. Arvioiden mukaan noin 35–45 prosenttia työpoissaoloista johtuu erilaisista mielenterveysongelmista. Toistuvat poissaolot ja heikentynyt työteho, aiheuttavat työnantajille 270 miljardin euron menetykset vuosittain. Liikunnalla voidaan ennaltaehkäistä useiden sairauksien kehittymistä ja näin tukea myös työkykyä. Kuitenkin vain noin puolet suomalaisista työikäisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Työpaikoilta voidaan tavoittaa huomattava osa työikäisestä väestöstä, jonka vuoksi työnantajilla onkin todettu olevan merkittävä rooli liikunta-aktiivisuuden ja mielenhyvinvoinnin tukemisessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työnantajan tarjoamien liikuntamahdollisuuksien yhteyttä työntekijöiden positiiviseen mielenterveyteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin liikuntamahdollisuuksien hyödyntämistä ja tärkeyttä työntekijöille, sekä syitä mahdolliselle etuuksien hyödyntämättä jättämiselle. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä globaalin IT-alan palveluyrityksen kanssa. Työnantajan tarjoamien liikuntamahdollisuuksien yhteyttä työntekijöiden positiiviseen mielenterveyteen tutkittiin positiivisen mielenterveyden (SWEMWBS) mittarin avulla. Aineisto muodostui 200 henkilöstä. Aineistonkeruussa käytettiin Questback-kyselytyökalua. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä selvitettiin korrelaatioanalyysien, ristiintaulukointien ja Χ²-testauksen avulla. Tilastolliset merkitsevyydet ilmoitettiin p-arvona. Liikunta-aktiivisuudella tai liikuntamahdollisuuksien hyödyntämisellä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä positiiviseen mielenterveyteen. Valtaosa koki liikuntamahdollisuudet tärkeiksi. Liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen ja koettu tärkeys olivat tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. Syyt liikuntamahdollisuuksien hyödyntämättä jättämiselle jaettiin seitsemään luokkaan, jotka vaihtelivat ajankäyttöön liittyvistä haasteista, taloudellisiin syihin, sekä informaation tai kiinnostuksen puutteeseen. Tämän tutkimuksen tulokset kannustavat työnantajia tarjoamaan vastaavanlaisia liikuntamahdollisuuksia työntekijöilleen. Tulevaisuudessa liikunnan ja positiivisen mielenterveyden välisiä yhteyksiä tulisi kuitenkin selvittää lisää seuranta- ja pitkittäistutkimusten avulla.fi
dc.description.abstractMental health has been recognized as one of the biggest challenges of our time. According to previous research, approximately 30 percent of Europe’s working population has suffered from some kind of mental disorder during past year. Around 35–45 percent of work absenteeism is caused by different mental disorders. Absence and decreased workability cause 270 billion euro’s costs to the employers every year. Several studies have shown that physical activity can be used in prevention of many diseases and for improvement of workability. Still only half of the Finnish adults are active enough to gain health benefits. The majority of working age population can be reached through workplaces. This makes employers an important actor in increasing employees’ physical activity and supporting mental wellbeing. The aim of this master ́s thesis was to investigate the association between exercise possibilities offered by employer and employees’ positive mental health. This research also studied the usage and the perceived importance of the offered exercise possibilities and employees’ reasons not to use these. The study was made in collaboration with a global IT-service company. The sample size of this research was two hundred people (n=200). Data was collected using Questback-questionnaire tool. Statistical significance was tested with correlation analyses, cross tabulations and Χ²-testing. P-level was used to note the significances. As a result, there was no statistically significant relation between physical activity or the use of exercise possibilities and positive mental health. The majority evaluated the offered exercise possibilities important for them. The use of the offered possibilities was connected to the perceived importance. Reasons not to use the exercise possibilities were separated to seven categories that varied from time management issues to financial reasons and lack of information or interest. The results of this research support employers to keep offering exercise possibilities and benefits. Future research is needed to investigate the association between physical activity and positive mental health further. Especially long-term surveillance studies can be suggested for future research.en
dc.format.extent76
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntamahdollisuudet
dc.subject.otherpositiivinen mielenterveys
dc.titleTyönantajan tarjoamien liikuntamahdollisuuksien- ja etuuksien yhteys työntekijöiden positiiviseen mielenterveyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903261962
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotyöntekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record