Show simple item record

dc.contributor.advisorBontenbal, Ilona
dc.contributor.authorRaatikainen, Tuomas
dc.date.accessioned2019-03-12T08:16:20Z
dc.date.available2019-03-12T08:16:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63095
dc.description.abstractTutkimukseni tehtävänä on selvittää, miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo tulee ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuissa Sipilän hallituksen aikana 1.6.2015 – 30.9.2018. Tarkoituksena on selvittää, miten aiheesta on ministeriön julkaisuissa puhuttu, ja miten tasaarvoa priorisoidaan koulutuspoliittisena tavoitteena. Monien tutkimusten mukaan koulutuksen tasa-arvon kehitys on kääntynyt Suomessa 2000-luvulla negatiiviseksi. Tarkoitukseni on tarkastella, kuinka hyvin tämä on tiedostettu ministeriön julkaisuissa. Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan koulutusmahdollisuuksia suomalaisen korkeakoulujärjestelmän tasolla. Tarkastelun pohjana toimii sosiaalisen taustan vaikutukset koulutusmahdollisuuksiin, eli tässä tutkimuksessa en siis keskity esimerkiksi sukupuoleen liittyviin eriarvoisuuskysymyksiin. Analyysimenetelmänä käytän kvalitatiivista diskurssianalyysia. Aineistona toimii opetus- ja kulttuuriministeriön aihetta käsittelevät julkaisut, joita rajauksen jälkeen löytyi yhdeksän (9) kappaletta. Tutkimustuloksissa tulee ilmi, että käsittelyssä olevat ministeriön julkaisut kyllä tiedostavat tyydyttävästi, että koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon tila ei ole valmis. Julkaisuja joissa aihetta on relevantilla tavalla käsitelty, löytyi kuitenkin vain vähän. On myös todettava, että aihetta on lopulta käsitelty varsin ristiriitaisesti ja epäjohdonmukaisesti. Kielenkäyttö julkaisuissa ei ole yhtenevää, vaan sisältää välillä rajuja ja kyseenalaisia käsitteitä. Keskeistä tutkimuksessani on esiin nostettu huomio siitä, että koulutusmahdollisuuksien tasaarvokehitys on kääntynyt 2005 vuoden jälkeen negatiiviseksi. Tutkielman tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, että ongelma on tiedostettu myös opetus-ja kulttuuriministeriössä, ja täten ainakin osittain myös Sipilän hallituksen toimesta. Tuloksista ei kuitenkaan käy selväksi, miten ongelmaan aiotaan jatkossa puuttua, ja kuinka tärkeänä prioriteettina se toiminnassa nähdään.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.titleKoulutusmahdollisuuksien tasa-arvo suomalaisen korkeakoulujärjestelmän tasolla : diskurssianalyyttinen tutkimus opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuista Sipilän hallituksen aikana 1.6.2015 - 30.9.2018.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903121811
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysokorkea-asteen koulutus
dc.subject.ysokoulutusmahdollisuudet
dc.subject.ysoministeriöt
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysotasa-arvokasvatus
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record