Show simple item record

dc.contributor.advisorJärvenpää, Marko
dc.contributor.authorMalminen, Mikko
dc.date.accessioned2019-03-11T09:09:05Z
dc.date.available2019-03-11T09:09:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63091
dc.description.abstractIntegroitu raportointi on saamassa jalansijaa suomalaisten pörssiyhtiöiden raportoinnissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, missä määrin yritykset noudattavat integroidun raportoinnin viitekehystä raportoinnissaan. Tutkimuksen viitekehys rakentui aikaisemman tutkimuksen ja legitimiteettiteorian pohjalta. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä vuonna 2017 julkaistusta raportista, joissa on maininta IIRC:n integroidun raportoinnin viitekehyksen soveltamisesta. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen vertaileva tutkimus, jossa aineiston analyysi toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin muodossa. Analyysi perustui strukturoituun analyysirunkoon, joka pohjautuu IIRC:n viitekehykseen. Analyysirungon avulla arvioitiin integroidun raportoinnin kattavuutta ja laatua. Tuloksista käy ilmi, että yritykset ovat huomioineet viitekehyksen sisältöelementit varsin kattavasti raporteissaan. Huomionarvoista on kuitenkin se, että sisältöelementtejä ei ole käsitelty varsinaisesti integroidun raportoinnin näkökulmasta vaan ennemminkin muiden yritysraportointiin liittyvien määräysten ja ohjeistojen, kuten GRI:n, sanelemana. Tämä viittaa siihen, että integroitu raportointi ei ole vielä missään nimessä vakiinnuttanut asemaansa yritysraportoinnin kentällä siinä määrin, että sen noudattamatta jättämisestä (tai noudattamisesta) aiheutuisi yritykselle sen legitimiteettiin kohdistuvia vaikutuksia. Ohjaavien periaatteiden noudattaminen toteutuu sen sijaan hieman heikommin verrattuna sisältöelementteihin. Koska ohjaavat periaatteet kuvaavat tarkemmin integroidun raportoinnin ominaispiirteitä, kuten arvonluontia ja pääomanäkökulmaa, matalahkot laatupisteet indikoivat legitimiteettiteorian strategisen näkökulman mukaan näennäistä integroidun raportoinnin käyttöönottoa, jolla turvataan yrityksen legitimiteetti.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.titleIntegroitu raportointi suomalaisissa pörssiyhtiöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903111803
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysopörssiyhtiöt
dc.subject.ysoraportointi
dc.subject.ysointegroitu raportointi
dc.subject.ysoyritysvastuu
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record