Show simple item record

dc.contributor.advisorTyrväinen, Pasi
dc.contributor.authorKarvinen, Tommi
dc.date.accessioned2019-02-25T10:36:50Z
dc.date.available2019-02-25T10:36:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62947
dc.description.abstractNykypäivänä yrityksien on välttämätöntä toteuttaa markkinointiaan internetissä sen suuren kasvun vuoksi. Yksi tapa tavoitella näkyvyyttä internetissä yritykselle on hakukoneoptimointi, jolla pyritään kasvattamaan yrityksen verkkosivuston kävijämäärää hakukoneiden kautta. Hakukoneet ovat kasvaneet markkinointikanavina viime vuosina räjähdysmäisesti ja niitä hyödynnetään päivittäin yhä enemmän ja enemmän. Hakukoneoptimoinnilla pystytään vaikuttamaan yksittäisen verkkosivuston sijoituksiin hakutuloksissa eri toimenpiteillä, jotka toteutetaan verkkosivustolle sisäisillä ja ulkoisilla toimenpiteillä. Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka tavoitteena oli tutkia pienten ja keskisuurten yrityksien kykyä ottaa vastaan hakukoneoptimointia. Tavoitteena oli löytää keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat hakukoneoptimoinnin käyttöönottoon ja omaksumiseen organisaatioissa. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä hakukoneoptimoinnin teoreettisesta viitekehyksestä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin yleisimmät teknologioiden omaksumis- ja käyttöönottoteoriat ja poimittiin niistä oleellisimmat tekijät, jotka vaikuttavat omaksumiseen ja käyttöönottoon. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin rakenteellisilla teemahaastatteluilla. Kohdeyritykset pyrittiin valitsemaan niin, että joukosta löytyi yrityksiä, jotka olivat jo ottaneet hakukoneoptimoinnin käyttöön ja yrityksiä, jotka eivät olleet. Haastateltavaksi valittiin pienten ja keskisuurten yritysten markkinointihenkilöt, jotka päättävät sen investoinnista yrityksessä. Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että kirjallisuuskatsauksessa löydetyillä keskeisimmillä tekijöillä oli korrelaatioita empiirisen tutkimuksen tuloksien välillä. Isoimpina tekijöinä, jotka vaikuttivat hakukoneoptimoinnin käyttöönottoon olivat muun muassa seuraavat tekijät: johdon tuki, resurssit sekä markkinoiden luoma paine. Tutkielma luo osan kokonaiskuvasta, mitkä eri tekijät vaikuttavat hakukoneoptimoinnin käyttöönottopäätöksessä pk-yrityksissä.fi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknologian omaksuminen
dc.subject.otherteknologian käyttöönotto
dc.titleHakukoneoptimoinnin käyttöönotto ja omaksuminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902251632
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysohakukoneoptimointi
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysohakukonemarkkinointi
dc.subject.ysoverkkonäkyvyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record