Show simple item record

dc.contributor.advisorMcVeigh, Joseph
dc.contributor.authorHämäläinen, Pasi
dc.date.accessioned2019-02-25T10:32:11Z
dc.date.available2019-02-25T10:32:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62945
dc.description.abstractKieltä käytetään erilaisissa konteksteissa erilaisiin tarkoituksiin. Sillä voidaan viihdyttää, hämmentää tai vakuuttaa kuulijoita. Tavat, joilla puhuja käyttää kieltä kertovat myös väistämättä jotain puhujasta itsestään – suorasti tai epäsuorasti. Kielenkäytön voidaan täten todeta olevan osa puhujan identiteettiä, jota sanavalinnat, lauserakenteet ja retoriset keinot rakentavat ja ylläpitävät. Tämän tutkielman tavoitteena on analysoida Jokerin käyttämiä retorisia keinoja Christopher Nolanin ohjaamassa elokuvassa Yön Ritari ja niiden myötä Jokerille muodostuvaa identiteettiä elokuvan edetessä. Tutkimusmateriaalini koostui viidestä eri kohtauksesta, joissa Jokerilla on keskeinen rooli. Nämä kohtaukset litteroitiin kirjalliseen muotoon ja niissä esiintyviä retorisia keinoja sekä niiden välitöntä vaikutusta Jokerin identiteetin rakentumiseen analysoitiin diskurssianalyysia käyttäen. Tutkimustyöstäni kävi ilmi, että Jokerin hahmo Yön Ritarissa on verbaalisesti taitava puheissaan ja että hän hyödyntää lukuisia retorisia keinoja, erityisesti anaforisia rakenteita puhutellessaan muita. Hän poikkeaa useita kertoja sosiaalisesti hyväksytyistä tavoista käyttää kieltä erilaisissa sosiaalisissa ja fyysisissä konteksteissa ja rikkoo keskustelumaksiimeja säännöllisesti, mutta usein myös tietoisesti sekä argumentoidakseen että manipuloidakseen läsnä olevia ihmisiä. Analyysi paljasti Jokerin olevan rikollinen mielipuoli, joka on manipulatiivinen ja impulsiivinen, ja joka ei välitä sanojensa välittömistä tai pitkäaikaisista seurauksista. Esiin nousi myös ristiriita Jokerin retoristen keinojen muovaaman identiteetin ja hänen minäkuvansa välillä. Kattavampi tutkimus voisi analysoida useiden eri elokuvissa ja TV-sarjoissa esiintyneiden Jokerien identiteettejä ja niiden eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä sekä julkaisujen ajankohtien vaikutusta hahmon käyttäytymiseen. Jokerin itsetuhoinen ja välinpitämätön käyttäytyminen Yön Ritarissa voisi myös toimia pohjana tutkimukselle hänen hahmostaan vertauskuvana mielenterveyden ongelmille.fi
dc.format.extent28
dc.language.isoen
dc.subject.otherrhetorical devices
dc.subject.otherThe Dark Knight
dc.subject.othercharacter identity
dc.title“I’m just a dog chasing cars” : an analysis of the Joker’s rhetorical devices and identity in the movie The Dark Knight
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902251630
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoelokuvat
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysohenkilökuvaus
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysopragmatiikka
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysofilms
dc.subject.ysoidentity (mental objects)
dc.subject.ysocharacter description
dc.subject.ysodiscourse analysis
dc.subject.ysopragmatics
dc.subject.ysorhetoric


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record