Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkkinen, Arja
dc.contributor.advisorWalker, Simon
dc.contributor.authorGrönroos, Kiira
dc.date.accessioned2019-01-15T06:51:37Z
dc.date.available2019-01-15T06:51:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62490
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoitus on validoida liikuntamotivaatiokysely (RM4 - FM) suomalaiseen kieli- ja kulttuuriympäristöön, sekä tarkastella kyselyn toistettavuutta ja pätevyyttä 64-75-vuotiaiden suomalaisten aikuisten keskuudessa. Tutkimuskyselyn täytti alkumittauksessa yhteensä 102, 64-75-vuotiasta henkilöä. Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 69 -vuotta. Liikuntamotivaatiokyselyn (RM4 - FM) transkultuurinen käännösprosessi toteutettiin käännös-takaisinkäännösmenetelmää noudattaen. Aineiston toistettavuutta tarkasteltiin laskemalla luokan sisäisen korrelaatiokertoimen (ICC) arvot, Cronbachin alfa-kertoimet ja lattia- ja kattoefekti (%). Kyselyn pätevyyttä tarkasteltiin konfirmatorisella faktorianalyysillä, kahden riippumattoman otoksen t-testillä ja Pearsonin korrelaatiokertoimella. Kyselyn käännösprosessissa ei ilmennyt kielellisiä epäselvyyksiä. Kyselyn toistomittaukseen osallistui 81 henkilöä ja kyselyn täyttöväli oli keskimäärin 36 päivää. Liikuntamotivaatiokyselyn toistettavuus kaikille neljälle ulottuvuudelle on hyvä (ICC .781 - .867) ja kyselyn sisäinen yhtenevyys vaihtelee heikosta hyvään ( .593 - .800). Tuloksissa ilmeni 22% lattiaefekti ulkoisen säätelyn ja 22% kattoefekti tunnistetun säätelyn ulottuvuudessa. Konfirmatorisessa faktorianalyysissä aineisto latautui odotusten vastaisesti neljän faktorin sijaan kahdelle faktorille. Fyysisen aktiivisuuden hyväksyntää kuvaavan PAAQ- kyselyn ja RM4 - FM kyselyn osioiden väliset korrelaatiot olivat sisäisen motivaation (r = .394, p < 0.001), tunnistetun säätelyn (r = .341, p < 0.001) ja suhteellisen autonomia indeksin (RAI) (r = .422, p < 0.001) kanssa kohtalaisia. Naisten liikuntamotivaatiokäyttäytyminen on keskimäärin itseohjautuvampaa kuin miesten (p < 0.01) ja perus- tai keskiasteen koulutustason omaavien henkilöiden liikuntakäyttäytyminen tukeutui vahvemmin ulkoisiin motivaatiosäätelykeinoihin (p < 0.01) kuin korkeamman koulutustason omaavien henkilöiden. Liikuntamotivaatiokysely (RM4 - FM) soveltuu toistettavuutensa puolesta hyvin ja pätevyytensä osalta kohtalaisesti suomalaiseen kieli- ja kulttuuriympäristöön. Tutkimus on toteutettu iältään homogeenisellä tutkimusjoukolla. Tulevaisuudessa kyselyä tulisi vielä testata isommilla otosjoukoilla, laajemmalla ikäotoksella ja eri fyysisen aktiivisuuden ryhmillä.fi
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to validate the exercise motivation questionnaire (RM4 - FM) into the Finnish language and culture and to examine the reliability and validity of the questionnaire among 64 - 75 - year old Finnish population. The questionnaire was completed by 102 participants in the ages between 64-75. The average age of respondents was 69 years. The transcultural translation process of the 16-item exercise motivation questionnaire was carried out with the translation-back translation method. Reliability of the data was examined by calculating the intraclass correlation (ICC) values, Cronbach alpha coefficients and floor and ceiling effects (%). The validity of the questionnaire was examined by confirmatory factor analysis, two independent sample t -test, and Pearson correlation coefficient. There were no linguistic ambiguities in the translation process of the questionnaire. 81 people participated in the test-retest of the questionnaire, with an average response interval of 36 days. The reliability of RM4 - FM for all four dimensions is good (ICC .781 - .867) and the internal consistency of the questionnaire dimensions ranged from low to good ( .593 to .800). The results showed a 22% floor effect for the dimension external regulation and a 22% ceiling effect in the identified regulation dimension. In the confirmatory factor analysis, the material was loaded against expectations, instead of four factors, for two factors. The correlations were moderate between the physical activity acceptance questionnaire – PAAQ and RM4 - FM-questionnaire´s dimensions for intrinsic motivation (r = .394, p < 0.001), identified regulation (r = .341, p <0.001) and the relative autonomy index (RAI) (r = .422, p <0.001). The exercise motivation behavior of women appeared to be more intrinsically driven than among men (p <0.01). Those with primary or secondary education appeared to be more reliant on externally regulated motivation (p <0.01) than those with higher education levels. The Finnish exercise motivation questionnaire (RM4 – FM) has a good reliability and moderate validity in the Finnish language and culture environment. However, the study has been carried out within a homogenous age sample. For future studies, the questionnaire should be tested with a larger sample size, broader age sample and different physical activity groups.en
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.subject.othertranskultuurinen
dc.subject.otherkysely
dc.titleLiikuntamotivaatiokyselyn (RM4 - FM) validointi suomen kielelle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901151193
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysokäännökset
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysovalidointi
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysosäätely
dc.subject.ysotoistettavuus
dc.subject.ysomittarit (mittaus)
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.rights.accessrights<br><br>The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record