Show simple item record

dc.contributor.advisorSiljämäki, Mariana
dc.contributor.authorSjöblom, Mila
dc.contributor.authorWard, Emilia
dc.date.accessioned2018-12-21T06:20:27Z
dc.date.available2018-12-21T06:20:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60769
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia noviisiohjaajien toimintaa Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin pohjautuvassa liikuntakerhossa sekä heidän kokemuksiaan kerhojen ohjaamisesta ja elämäntaitojen opettamisesta. Tutkimus on osa aloitteleville liikuntakerhojen ohjaajille suunnatun Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin perustuvan koulutusohjelman kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi -hanketta. Tähän pro gradu -tutkielmaan osallistui yhteensä neljä noviisiohjaajaa, jotka toteuttivat Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallia liikuntakerhoissa. Kerhot pidettiin kerran viikossa kahdessa jyväskyläläisessä yläkoulussa syksyn 2016 ja kevään 2017 ajan ja ne oli suunnattu seitsemäsluokkalaisille tytöille. Ohjaajilla ei ollut aikaisempaa kokemusta liikunnan ohjaamisesta, mutta he olivat saaneet kahdenkymmenen tunnin mittaisen Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin pohjautuvan ohjaajakoulutuksen. Kaikki tutkittavat olivat naisia ja iältään 18-20-vuotiaita. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahden menetelmän avulla. Ohjaajien toimintaa tutkittiin observoimalla kolmea liikuntakerhoa, jotka myös videoitiin analyysiä varten. Moveatis-mobiilisovellusta hyödyntämällä observoitiin 18 ohjaamiseen liittyvää kategoriaa. Lopuksi molempien tutkijoiden kaikista observoinneista laskettiin keskiarvot ja yksimielisyyskertoimet. Syksyllä 2016 observoitiin kaksi liikuntakerhoa ja kolmas kerho observointiin keväällä 2017. Ohjaajien kokemuksia kerhojen ohjaamisesta tutkittiin teemahaastattelujen avulla ja ne analysoitiin hyödyntäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Haastatteluihin osallistui kolme liikuntakerhon ohjaajaa ja kaikki haastattelut toteutettiin helmikuussa 2017 Observoinneista saatujen keskeisimpien tulosten perusteella ohjaajat pystyivät toteuttamaan Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallia liikuntakerhossa osittain. Jokaisessa liikuntakerhossa tunnin rakenne oli Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallin tuntiformaatin mukainen. Elämäntaidot osattiin huomioida alku- ja loppukeskusteluissa, mutta liikuntaosuuden aikana elämäntaitoja tuotiin esiin niukasti. Ohjaajien kokemukset olivat suurimmalta osin saman suuntaisia näiden tulosten kanssa, mutta ohjaajien oma kokemus liikuntaharjoitusten aikaisesta mallin toteuttamisesta ja elämäntaitojen opettamisesta sekä omasta kehittymisestä oli hieman positiivisempi observointien pohjalta saatuihin tuloksiin verrattuna. Ohjaajat kokivat omat valmiutensa liikuntakerhojen ohjaamiseen ja Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallin toteuttamiseen yleisesti hyvinä, vaikka toivat esiin myös haasteita mallin toteutuksessa. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että noviisiohjaajat voivat hyödyntää Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallia liikuntakerhoissa lyhyen koulutuksen avulla. Hellisonin vastuuntuntoisuuden malli on hyvä apuväline lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemiseen. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin liittyvien koulutusten kehittämisessä.fi
dc.format.extent129
dc.language.isofi
dc.subject.otherHellisonin vastuuntuntoisuuden malli
dc.subject.otherliikuntakerho
dc.titleElämäntaitojen opettaminen Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin pohjautuvissa liikuntakerhoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812215296
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysokerhot
dc.subject.ysoelämäntaito
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record