Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorKalinainen, Tanja
dc.date.accessioned2018-12-20T12:49:28Z
dc.date.available2018-12-20T12:49:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60761
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata työyhteisön jäsenten välistä eli esimies-alais- ja vertaissuhteissa ilmenevää palautevuorovaikutusta ja sen edellyttämää vuorovaikutusosaamista asiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen aihe koettiin tärkeäksi, koska laadukas vuorovaikutus on avainasemassa organisaatioiden menestyksessä nykyajan työelämässä. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus ja se painottuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi henkilöä yhden asiantuntijaorganisaation kolmesta eri tiimistä, joista jokaisesta osallistui yksi esimies ja yksi asiantuntija. Aineisto, joka koostui kuudesta yksilöllisestä teemahaastattelusta, analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. Tulosten mukaan ihanteellinen palautevuorovaikutus on vastavuoroista, tilanteista, tavoitteellista ja inhimillistä. Se on sidoksissa organisaatiokulttuuriin ja vuorovaikutussuhteeseen. Vuorovaikutusosaamiselta se edellyttää tilanteista toimintaa, toisen asemaan asettumista, osallistumisen mahdollistamista, toimintaan kohdistamista, perustelemista, tunteiden säätelyä ja tuen osoittamista. Onnistuessaan palautevuorovaikutus edistää sekä tavoitteiden saavuttamista että ylläpitää ja rakentaa vuorovaikutussuhdetta. Tulosten perusteella vuorovaikutussuhteiden hallinta on keskeinen osa palautevuorovaikutuksen edellyttämää vuorovaikutusosaamista. Tulokset kyseenalaistavat johtajakeskeisen johtajuuden ja tukevat käsitystä johtajuudesta sosiaalisesti rakentuvana prosessina. Jaettuna johtajuutena toteutuva palaute, joka on luonnollinen osa työyhteisön vuorovaikutusta, voidaan nähdä tulosten valossa avaintekijänä organisaatioiden jatkuvaan uusiutumiseen.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpalautevuorovaikutus
dc.subject.othervuorovaikutusosaaminen
dc.subject.otherjohtamisviestintä
dc.subject.othervuorovaikutussuhde
dc.titleTyöyhteisön jäsenten välinen palautevuorovaikutus ja sen edellyttämä vuorovaikutusosaaminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812205285
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysojohtajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record