Show simple item record

dc.contributor.advisorKröger, Teppo
dc.contributor.advisorEskelinen, Teppo
dc.contributor.authorBjörkman, Tytti
dc.date.accessioned2018-12-20T11:24:24Z
dc.date.available2018-12-20T11:24:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60742
dc.description.abstractTutkimukseni tehtävänä oli kartoittaa pitkäaikaistyöttömien henkilökohtaisia kokemuksia osallisuudesta kuntouttavassa työtoiminnassa. Tarkoitukseni oli saada tietoa, kuinka kuntouttava työtoiminta vaikuttaa työttömien hyvinvointiin. Haastattelin kymmentä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa pitkäaikaistyötöntä ja kartoitin heidän kokemuksiaan työpajatoiminnasta. Toteutin kaikki haastattelut yksilöhaastatteluina. Haastattelu rakentui hyvinvointiin liittyvien teemojen ympärille ja näiden teemojen sekä aineistosta lisänä esiin nousseiden löydösten pohjalta analysoin aineistoni seuraavien teemojen avulla: subjektiivinen hyvinvointi, osallisuus, sosiaalinen pääoma ja sosiaalinen kiinnittyminen. Aineistonkeruu tapahtui siten teemahaastatteluina ja analyysimenetelmäni oli teemoittelu. Haastattelujen pohjalta kävi ilmi, että tutkimushenkilöt kokivat osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkittävinä, positiivisina tekijöinä kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi tunne siitä, että on muiden luottamuksen arvoinen, vaikutti vastausten perusteella pitkäaikaistyöttömien omanarvontuntoon positiivisesti. Tutkimushenkilöt mainitsivat hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi myös rutiinit ja mahdollisuuden puuhasteluun - fyysiseen ruumiilliseen työhönkin. Kaiken kaikkiaan tutkimushenkilöiden kokemukset kuntouttavasta työtoiminnasta olivat pääasiallisesti positiivisia. Mielenkiintoista oli, että työllistymisnäkymät tulevaisuudessa tuntuivat olevan jokseenkin toissijaisia vallitsevaan yhteisöllisyyteen ja hyvään nykyiseen ilmapiiriin verraten. Voidaan todeta, että kuntouttavalla työtoiminnalla on positiivisia vaikutuksia pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnille niin henkisesti kuin fyysisestikin. Jatkotutkimuksen näkökulmasta olisi mielenkiintoista esimerkiksi voida haastatella pitkäaikaistyöttömiä uudelleen ja selvittää, ovatko kokemukset säilyneet yhtä positiivisina myös seuraavallakin kuntouttavalla työjaksolla.fi
dc.format.extent65
dc.language.isofi
dc.title"Kyll' mä oon aina tykänny liikkuu ja tehhä oikeita hommii, en tykkää möllöttää sisällä" : pitkäaikaistyöttömien kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812205274
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokuntouttava työtoiminta
dc.subject.ysopitkäaikaistyöttömät
dc.subject.ysoaktivointi
dc.subject.ysopitkäaikaistyöttömyys
dc.subject.ysolaki kuntouttavasta työtoiminnasta
dc.subject.ysotyöttömät
dc.subject.ysokuntouttava sosiaalityö
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record