Show simple item record

dc.contributor.advisorVallius, Elisa
dc.contributor.advisorLensu, Anssi
dc.contributor.authorVoutilainen, Aino
dc.date.accessioned2018-12-20T07:40:34Z
dc.date.available2018-12-20T07:40:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60721
dc.description.abstractIhminen on maankäytöllään muokannut ympäristöään kautta aikain. Viimeisten vuosikymmenten aikana maankäytön vaikutukset luonnon ekosysteemeihin ovat kuitenkin voimistuneet tehden luonnonsuojelualueista tärkeän osan ekosysteemien ja niiden palvelujen turvaamista. Tässä Pro Gradu –työssä tutkittiin, miten maankäyttö on muuttunut Keski-Suomessa sijaitsevien Natura 2000 -alueiden ja luonnonsuojelualueiden ympäristössä viimeisten 5–10 vuoden aikana. Työssä selvitettiin maankäytön muutosta suojelualueille muodostetuilla puskuri-vyöhykkeillä lehtokohteiden ja vanhan metsän kohteiden välillä sekä voitaisiinko näitä muutoksia onnistuneesti tutkia ArcGIS v. 10.5.1 -paikkatieto-ohjelman automaattisilla luokittelumenetelmillä. Työ toteutettiin ilmakuva-analyysina. Tulokset osoittavat, että puskurivyöhykkeillä ei tapahtunut tarkastelujakson aikana merkitsevää maankäytön muutosta eikä ihmisvaikutusten havaittu selvästi lisääntyneen suojelualueiden ympäristössä. Tulokset osoittivat myös, ettei mitään tiettyä maankäyttötyyppiä ollut painottunut joko lehtokohteiden tai vanhan metsän kohteiden ympärille. Suojelualuekohtaisia muutoksia tarkasteluvuosien välillä kuitenkin tapahtui osan näistä muutoksista ollen paikallisesti merkittäviä. Saadut tulokset ovat positiivisia luonnonsuojelun toteutumisen kannalta, mutta laajempaa tutkimusta tarvittaisiin kattavamman ja paremmin yleistettävissä olevan kokonaiskuvan muodostamiseksi.fi
dc.description.abstractThrough history, men have transformed their surroundings with intensive land use. In recent decades, the effects of this land use have intensified and profoundly affected the ecosystems. This has made nature conservation areas a fundamental mechanism in preserving these ecosystems and ecosystem services. In this master’s thesis, the land use change of Natura 2000 areas and nature conservation areas in Central Finland was studied. The time perspective studied was 5–10 years. This study concentrated on finding out the land use change within buffer areas around groves and old-growth forests. The study also concentrated on finding out if these changes could be analyzed with automatic classification methods in ArcGIS v. 10.5.1. The study was carried out as aerial photograph analysis. According to the results, no significant land use change or increased human effect occurred within the buffer areas near the conservation areas. The results also showed that no specific land use type was found to be situated either around groves or old-growth forests. Still, some land use changes happened within the buffer areas of specific conservation areas and some of these changes may have been locally significant. In the light of nature conservation, the results of this study are positive but more extensive research needs to be conducted in order to produce more comprehensive results.en
dc.format.extent94
dc.language.isofi
dc.subject.otherihmisvaikutus
dc.subject.otherbufferit
dc.subject.othervaikutusten arviointi
dc.titleMaankäytön muutokset luonnonsuojelualueilla ja niiden puskurivyöhykkeillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812205258
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysomaankäyttö
dc.subject.ysoluonnonsuojelualueet
dc.subject.ysoilmakuvat
dc.subject.ysoluonnonsuojelu
dc.subject.ysoArcGIS


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record