Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorOvaska, Jussi
dc.date.accessioned2018-12-20T06:58:08Z
dc.date.available2018-12-20T06:58:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60713
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat ohjelmistokehittäjältä edellytetyt kompetenssit. Parempi käsitys ohjelmistokehittäjiltä edellytetyistä kompetensseista auttaa kouluttavia tahoja kuten korkeakouluja tai yrityksiä suunnittelemaan opetussisältöjä, jotka valmistavat kohtaamaan työelämän asettamia vaatimuksia. Tutkielman ensimmäinen osio esittelee ohjelmistotuotantoa, ohjelmistokehittäjän työnkuvaa sekä kompetenssia kirjallisuuskatsauksen avulla. Ohjelmistotuotanto on tekniikan ala, joka pyrkii hyödyntämään tieteellistä tietoa ohjelmistojen kehityksen prosessissa. Ohjelmistokehittäjän roolissa sovelletaan tieteellistä tietoa käytäntöön esimerkiksi ohjelmien suunnitteluun, kehittämiseen, dokumentointiin, käyttöön ja ylläpitoon liittyen. Kompetenssilla tarkoitetaan sitä, kun henkilössä yhdistyvät tietämys ja taidot tavalla, joka mahdollistaa hänelle suoriutumisen annetusta roolista tai työtehtävästä. Jälkimmäisessä osassa ohjelmistokehittäjältä edellytettyjä kompetensseja tutkittiin empiirisesti käyttäen aineistona työnvälitysverkkopalvelu Monster.com sivustolta kerättyjä työpaikkailmoituksia. Tutkimuksen tulokset ovat pääpiirteittäin samankaltaisia kuten aiempi tutkimuskirjallisuus esittää. Ohjelmistokehittäjillä kuitenkin tekniset taidot saavat isomman painoarvon verrattuna IT-alalla yleisesti edellytettyihin kompetensseihin. Tärkeimmiksi ohjelmistokehittäjän kompetensseiksi osoittautuvat tuloksissa aikaisempi kokemus, ohjelmointikielien osaaminen, kehitysmetodien osaaminen sekä viestintätaidot. Henkilökohtaiset ja ammatilliset taidot ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Niiden suhteen edellytetään esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoja, analyyttisia taitoja, luovuutta, tiimiorientoituneisuutta ja kykyä oppia uusia teknologioita. Liiketoimintaosaamisen kategoria on puolestaan selvästi vähemmän merkityksellinen kuin IT-alalla yleisesti. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunnitellessa opetuksen sisältöä ja painotuksia esimerkiksi korkeakouluissa tai yritysten sisällä, jossa halutaan paikata kompetenssikuiluja.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to find out what are the competence requirements for a software developer. Having a better understanding of what kind of competencies are required from a developer helps the educational organisations such as universities, polytechnics or companies to plan their curriculums in a way that prepares the developers to meet the requirements of the work life better. The first part of this thesis exhibits software engineering, software developer work and competency through a literature review. Software engineering is a branch of engineering that aims to make use of scientific information in the software development process. In the software developer role scientific information is applied into practice for example in application planning, development, documentation, usage and maintenance. Competence means that a person possesses knowledge and skill in a way that enables him or her to perform the given role, task or job. The competencies required from a software developer were researched empirically by using job ads as research material. On a large scale the results were quite similar compared to the previous literature. For software developers however, the technical skills are more important compared to what is expected in the IT-industry in general. The most important software developer competences are previous experience, programming language knowhow, development method know-how and communication skills. The personal and professional skills are in line with the previous literature. For professional skills problem solving, analytical skills, creativity, team-orientation and the ability to learn new technologies are expected. The category of business knowledge on the other hand is substantially less meaningful for software developers than in the IT-industry in general. These results can be used to guide the planning of curriculums in universities, polytechnics or organisations that wish to bridge internal competence gaps.en
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.titleOhjelmistokehittäjältä edellytetyt kompetenssit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812205252
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoohjelmistokehittäjät
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysoohjelmistotuotanto
dc.subject.ysotaidot
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record