Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorKasanen, Mikko
dc.date.accessioned2018-12-14T07:22:36Z
dc.date.available2018-12-14T07:22:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60609
dc.description.abstractPro gradu-tutkielmassani tutkin pitkäaikaistyöttömien sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden yhteyttä eriarvoisuuteen, joka on tässä tutkimuksessa määritelty taloudelliseksi tilanteeksi, statusahdistukseksi ja sosiaaliseksi pääomaksi, joka jakautuu sosiaaliseen epäluottamukseen ja ryhmätoimintoihin osallistumiseen. Käsittelen pitkäaikaistyöttömiä ryhmänä, joka kokee eriarvoisuutta verrattuna työssäkäyviin, joka heijastuu työttömien kokemaan yksinäisyyteen. Yksinäisyydellä on osoitettu olevan monia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, joten yksinäisyyden ymmärtäminen on tärkeää sen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sosiaalityön keinoin. Tutkielman aineisto on kerätty osana valtakunnallista PROMEQ-hanketta, jossa tutkitaan eriarvoisten ryhmien hyvinvointia ja terveyttä. Aineisto on kerätty lomakekyselyllä, jota käsitellään määrällisin menetelmin. Käytän aineiston analyysissä lineaarista regressiomallia, jolla tutkin eriarvoisuuden ja oleellisten taustamuuttujien vaikutusta sosiaaliseen ja emotionaaliseen yksinäisyyteen. Pitkäaikaistyöttömien yksinäisyys selittyi erittäin vahvasti statusahdistuksen kautta. Verrattuna Suomen keskiarvoon pitkäaikaistyöttömät kokivat myös useammin statusahdistusta. Työttömyys esiintyy tutkimuksen perusteella statukselle haitallisena, joka heijastuu yksinäisyyden kokemuksena. Toisiin ihmisiin luottamattomuus esiintyy analyysissä toisena yksinäisyyttä selittävänä eriarvoisuuden ilmentymänä. Taloudellinen tilanne oli aluksi yksinäisyyttä selittävä, mutta statusahdistuksen ja epäluottamuksen vakioimisen jälkeen taloudellinen tilanne ei enää selittänyt yksinäisyyttä. Ryhmätoimintoihin osallistuminen ei vastoin odotuksia esiintynyt yksinäisyyttä vähentävänä tekijänä. Tämä tutkimus antaa lisää näyttöä statuksen tärkeydestä ja sen puutteen vaikutuksista yksilön hyvinvointiin.fi
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherstatus
dc.subject.otherstatusahdistus
dc.subject.otherepäluottamus
dc.titlePitkäaikaistyöttömien yksinäisyys eriarvoisuuden ilmentymänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812145120
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoasema (yhteiskunnalliset ominaisuudet)
dc.subject.ysoyksinäisyys
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysotyöttömät
dc.subject.ysopitkäaikaistyöttömät
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysotyöttömyys
dc.subject.ysotulotaso
dc.subject.ysososiaalityö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record