Show simple item record

dc.contributor.advisorViholainen, Helena
dc.contributor.authorMäkikyrö, Milla
dc.contributor.authorVilhunen, Anna
dc.date.accessioned2018-12-14T07:11:29Z
dc.date.available2018-12-14T07:11:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60605
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on tutkia, onko fyysisen aktiivisuuden ja toiminnanohjauksen taitojen välillä yhteyttä 6.-9.-luokkalaisilla nuorilla ja onko fyysisesti aktiivisten ja passiivisten nuorten toiminnanohjauksen taidoissa eroja. Tutkielma on toteutettu osana Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin AFIS-hanketta (Active, Fit and Smart), yhteistyössä LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa. Tutkimukseen osallistui 296 6.-9.-luokkalaista nuorta seitsemästä suomalaisesta kaupungista. Aineisto kerättiin opettajille suunnatulla keskittymiskykyä ja toiminnanohjausta mittaavalla KESKY-kyselyllä, sekä WHO:n koululaistutkimuksessakin käytetyllä fyysisen aktiivisuuden Liikunta-kyselyllä. Lisäksi fyysistä aktiivisuutta mitattiin objektiivisesti kiihtyvyysantureilla. Fyysisen aktiivisuuden ja toiminnanohjauksen taitojen välistä yhteyttä tutkittiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Fyysisen aktiivisuuden ryhmien välisiä eroja toiminnanohjauksen taidoissa tutkittiin monimuuttujaista varianssianalyysiä (MANOVA) käyttäen. Objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus oli tilastollisesti melkein merkitsevästi ja positiivisesti yhteydessä toiminnanohjauksen osa-alueen ”aloitteisuus” kanssa. Muut toiminnanohjauksen osa-alueet eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä objektiivisesti mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen tai mihinkään muuhunkaan fyysisen aktiivisuuden muuttujaan. Fyysisen aktiivisuuden ryhmät eivät eronneet toisistaan toiminnanohjauksen taidoissa. Vaikka tilastollisesti melkein merkitsevä korrelaatio löytyi yhden toiminnanohjauksen osa-alueen ja fyysisen aktiivisuuden muuttujan väliltä, ei sen perusteella voida tehdä päätelmiä fyysisen aktiivisuuden ja toiminnanohjauksen yhteydestä. Tutkimuksemme tulos on pääosin ristiriidassa muiden aihetta käsittelevien tutkimusten kanssa, mikä saattaa osittain johtua erilaisista tutkimusmenetelmistämme muihin tutkimuksiin verrattuna. Aihetta tulisi tutkia vielä lisää eri mittausmenetelmin, jotta nähtäisiin, tuottavatko samat mittausmenetelmät aina samansuuntaisia tuloksia ja näin ollen vaikuttavat toiminnanohjauksen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden yhteyteen.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.subject.otherinhibitiokyky
dc.subject.otherongelmanratkaisu- ja suunnittelutaidot
dc.subject.otherkognitiivinen joustavuus
dc.titleOhjaako liikunta toimintaasi? : fyysisen aktiivisuuden yhteys toiminnanohjauksen taitoihin 6.-9.-luokkalaisilla nuorilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812145115
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotyömuisti
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen kunto
dc.subject.ysotoiminnanohjaus (psykologia)
dc.subject.ysoaerobinen harjoittelu
dc.subject.ysotarkkaavaisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record