Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.advisorLappalainen, Pertti
dc.contributor.authorMinkovitsch, Jarkko
dc.date.accessioned2018-12-12T07:01:21Z
dc.date.available2018-12-12T07:01:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60570
dc.description.abstractRasismi on yksi aikamme puhuttavimpia ilmiöitä. Harva kiistää rasismin haitallisuuden, mutta ilmiönä se silti herättää kiistoja ja voimakkaita tunteita. Sen syistä, luonteesta ja seurauksista ollaan montaa mieltä. Tällä maisterintutkielmalla pyrin tekemään rasismista ymmärrettävämpää pureutumalla rasismin syihin. Asetin rinnakkain kaksi selitysmallia. Realistisen konfliktiteorian mukaan ryhmien väliset asenteet ja käyttäytyminen heijastelevat ryhmien tarpeita ja tavoitteita. Ryhmien välinen kilpailu materiaalisista resursseista, vallasta ja statuksesta johtaa sisäryhmän suosimiseen ja ennakkoluuloihin tai jopa vihaan ulkoryhmiä ja niiden edustajia kohtaan. Toinen selitysmalli on harvinaisempi ja keskittyy arvoihin. Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa, arvostuksia ja käsityksiä, joten arvot epäilemättä liittyvät myös rasistisuuteen. Missä määrin rasismia voidaan selittää realistisella konfliktiteorialla? Entä ihmisten erilaisilla perusarvoilla? Tutkimuskysymykseni oli kuinka realistinen konfliktiteoria ja arvot selittävät suomalaisten rasismia. Tavoittelin asetelmaa, jossa nämä kaksi lähestymistapaa tukisivat toisiaan ja asettaisivat toisensa mittasuhteisiin. Vastauksia etsin kvantitatiivisin keinoin käyttäen aineistona Eurooppalainen sosiaalitutkimus -kyselyä vuodelta 2014. Pääasiallinen metodini oli lineaarinen regressioanalyysi. Tuomalla taustamuuttujat ja eri selitysmallien muuttujat mukaan hierarkiaportaina, pystyin vertailemaan erilaisten mallien selitysprosentteja. Rasismia pystyttiin selittämään niin realistisella konfliktiteorialla kuin arvoillakin. Erityisesti analyysissä korostuivat koulutuksen ja koettujen vaikutusmahdollisuuksien sekä itsensä ylittämisen arvomaailman merkitys. Arvojen selityskyky korostui nuorempien vastaajien kohdalla. Realistisella konfliktiteorialla puolestaan ei pystynyt selittämään alle 38-vuotiaiden vastaajien rasistisuutta, mikä herättää kysymyksiä teorian ajanmukaisuudesta. Tulosten perusteella esitin, että rasismia voidaan vähentää lisäämällä demokratiaa sekä edistämällä yleistä tasa-arvoisuutta. Esitin myös, että rasismin sijaan olisi syytä tutkia erilaisia rasismeja, eli tutkimuksessa tulisi tunnistaa rasismin eri muodot, rasistisesti ajattelevien ja toimivien monimuotoisuus sekä rasismin kohteiden monenlaisuus. Myös arvoihin tulisi mahdollisesti kiinnittää nykyistä enemmän huomiota rasismia tutkittaessa.fi
dc.format.extent111
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleRealistinen konfliktiteoria ja arvot rasismin selittäjinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812125072
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysorasismi
dc.subject.ysoennakkoluulot
dc.subject.ysoarvot
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record